دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نیاوران

تور مجازی مدرسه رضویهمدرسه رضویه
رضویه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
تور مجازی مدرسه رضویهمدرسه رضویه
رضویه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه بین المللی حکیم
بین المللی حکیم
مختلط - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه صراط
صراط
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه دانا
دانا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه جوانه های دانش
جوانه های دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه علامه طباطبایی (ره)
علامه طباطبایی (ره)
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه الغدیر
الغدیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 1
مدرسه شهید دکتر چمران
شهید دکتر چمران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه حبیب ابن مظاهر
حبیب ابن مظاهر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه فرزانه 2
فرزانه 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه حکیم
حکیم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید جبلی
شهید جبلی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه مهر تابان
مهر تابان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شمسای دانش
شمسای دانش
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه دانا
دانا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه علامه طباطبایی (ره)
علامه طباطبایی (ره)
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه الغدیر
الغدیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه سپهر
سپهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه مهران دخت
مهران دخت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه خانسفید
خانسفید
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه دهخدا
دهخدا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه حکمت
حکمت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه انصار
انصار
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نیاوران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نیاوران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نیاوران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نیاوران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.