سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بردسکن بردسکن

مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید علی عاشوری
شهید علی عاشوری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه برادران شهید عاشوری
برادران شهید عاشوری
مختلط - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه ایثار
ایثار
دخترانه - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید سالاری
شهید سالاری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه استقامت
استقامت
پسرانه - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه میرزا کوچک خان 2
میرزا کوچک خان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه مهدی
مهدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه گلهای ایمان
گلهای ایمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه کلاس انابت بردسکن
کلاس انابت بردسکن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه کشاورز
کشاورز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه کاشف
کاشف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه علی یوسفی
علی یوسفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه صدف
صدف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمود ابراهیمی
شهید محمود ابراهیمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمدصادق نظافتی
شهید محمدصادق نظافتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمد سلیمی
شهید محمد سلیمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمد علی رجایی
شهید محمد علی رجایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمد صادق نظافتی
شهید محمد صادق نظافتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمد رمضانی
شهید محمد رمضانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید محمدرضا مومنی
شهید محمدرضا مومنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید قاسم ایمان پرست
شهید قاسم ایمان پرست
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید غلامرضا توکلی
شهید غلامرضا توکلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید علی کامجو
شهید علی کامجو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید علی رستگار
شهید علی رستگار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید علی اکبر محمدنژاد
شهید علی اکبر محمدنژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید عباسی كبودان
شهید عباسی كبودان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید عباس قلی پور
شهید عباس قلی پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید سید سعید حسینی
شهید سید سعید حسینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید رمضانپور
شهید رمضانپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید رجایی شهرآباد
شهید رجایی شهرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حیدر مسلمی
شهید حیدر مسلمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حسین یوسفی
شهید حسین یوسفی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حسین کرامیان
شهید حسین کرامیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حسین قلی زاده
شهید حسین قلی زاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حسین خلیل خانی
شهید حسین خلیل خانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حسن نژاد کرمان
شهید حسن نژاد کرمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید حسن جهانگین
شهید حسن جهانگین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید افتاده
شهید افتاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه رویش اندیشه
رویش اندیشه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه حمزه سید الشهدا
حمزه سید الشهدا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه حلیمه
حلیمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه حاج محمود صمیمی
حاج محمود صمیمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه جوادیه
جوادیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه تینا زوار
تینا زوار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه ام السلمه
ام السلمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید آل حسین
شهید آل حسین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید ایلخانی
شهید ایلخانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی بردسکن
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بردسکن بردسکن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بردسکن بردسکن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بردسکن بردسکن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر بردسکن بردسکن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.