شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر قروه

مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش نساء
کاردانش نساء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش نیمه شعبان
کاردانش نیمه شعبان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه شهيد مفتح
شهيد مفتح
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش نیمه شعبان دزج
کاردانش نیمه شعبان دزج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش شهید مفتح
کاردانش شهید مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش شهدای دزج
کاردانش شهدای دزج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه کاردانش امامت دلبران
کاردانش امامت دلبران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان قروه
مدرسه فنی هنرجوی شهید اصغر رضایی
فنی هنرجوی شهید اصغر رضایی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان قروه
مدرسه کشاورزی
کشاورزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان قروه
مدرسه کار دانش شهدا وینسار
کار دانش شهدا وینسار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان قروه
مدرسه کشاورزی ویهج
کشاورزی ویهج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان قروه
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه رضوان
رضوان
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه ساجده
ساجده
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه شهید روشن الله مالوجه
شهید روشن الله مالوجه
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه طاهره
طاهره
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه طیبه
طیبه
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه فردوسی
فردوسی
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه معرفت
معرفت
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه هجرت
هجرت
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه الغدیر
الغدیر
دخترانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه رضوان
رضوان
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه شهید روشن الله مالوجه
شهید روشن الله مالوجه
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه طاهره
طاهره
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه معرفت
معرفت
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه رضوی
رضوی
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه حافظ
حافظ
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
پسرانه - دبستان کردستان قروه
مدرسه چمقلو گنجی
چمقلو گنجی
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه جداقایه
جداقایه
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه جامه شوران
جامه شوران
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه ثریا
ثریا
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه تیام دلبران
تیام دلبران
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه تکیه علیا
تکیه علیا
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه تکیه سفلی
تکیه سفلی
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه تازه آباداوریه
تازه آباداوریه
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه پیر سلیمان
پیر سلیمان
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه پیر باباعلی
پیر باباعلی
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه پلوسرکان
پلوسرکان
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه پرپیشه
پرپیشه
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بهارلو توحید
بهارلو توحید
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بهار دانش
بهار دانش
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بوعلی وینسار 2
بوعلی وینسار 2
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بوعلی وینسار 1
بوعلی وینسار 1
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه برمه تپه
برمه تپه
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بالوانه علیا
بالوانه علیا
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بالوانه سفلی
بالوانه سفلی
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه باباگرگر
باباگرگر
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه بابا شیدالله
بابا شیدالله
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه آقبلاق شهید صدوقی نیا
آقبلاق شهید صدوقی نیا
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه آفتاب و مهتاب
آفتاب و مهتاب
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه آصف آباد
آصف آباد
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه آزادگان دلبران
آزادگان دلبران
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه اوریه
اوریه
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه امین آباد حیاطگوره
امین آباد حیاطگوره
نامشخص - دبستان کردستان قروه
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دبستان کردستان قروه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر قروه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر قروه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر قروه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر قروه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.