دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه

مدرسه کاردانش ابوریحان بیرونی
کاردانش ابوریحان بیرونی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهدای فلسطینی
کاردانش شهدای فلسطینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش پویندگان
کاردانش پویندگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش بهار
کاردانش بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاردانش رکاد
کاردانش رکاد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه تربیت بدنی فاضله
تربیت بدنی فاضله
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علم وصنعت
علم وصنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه عالمه
عالمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید محمود پایدار
شهید محمود پایدار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید محمود حاتمی
شهید محمود حاتمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه رضوان
رضوان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید عباس افشاری
شهید عباس افشاری
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه استقلال
استقلال
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهدای صنف شیرینی سازان
شهدای صنف شیرینی سازان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه مفتاح
مفتاح
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه لبیک
لبیک
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید محمد شمس آبادی
شهید محمد شمس آبادی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید حیدربناء خسروی
شهید حیدربناء خسروی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علامه طباطبایی 4
علامه طباطبایی 4
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه محمد اختراعی صناعی
محمد اختراعی صناعی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه گلریزان
گلریزان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه گلچین
گلچین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کامران مولوی
کامران مولوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه قدس 2
قدس 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه قدس 1
قدس 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه قائم 6
قائم 6
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه قائم 5
قائم 5
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه فریده عطایی
فریده عطایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه فروغ ایمان
فروغ ایمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه فاطمه الزهرا رضوی (س)
فاطمه الزهرا رضوی (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه غنچه های علم
غنچه های علم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه غلامرضا روحبخش
غلامرضا روحبخش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علم افروزان
علم افروزان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علامه طباطبایی 2
علامه طباطبایی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علامه طباطبایی 1
علامه طباطبایی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علامه 3
علامه 3
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علامه 2
علامه 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه علامه
علامه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه عطایی
عطایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه عرشیان توس
عرشیان توس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه عابده
عابده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شیرودی
شیرودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهیده سهام خیام
شهیده سهام خیام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید موسوی قوچانی
شهید موسوی قوچانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید محسن کاشانی
شهید محسن کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید غلامرضا یزدانی
شهید غلامرضا یزدانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید غلامرضا ماهیان
شهید غلامرضا ماهیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید غلامرضا صهبا
شهید غلامرضا صهبا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید سید عباس موسوی قوچانی
شهید سید عباس موسوی قوچانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید رضا دهسنگی
شهید رضا دهسنگی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید رادمرد
شهید رادمرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید حداد تهران
شهید حداد تهران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهید جوادفلاح نجم آبادی
شهید جوادفلاح نجم آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شهدای 10 دی
شهدای 10 دی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
مدرسه شکوفه های بعثت
شکوفه های بعثت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 4
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.