امروز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه

مدرسه دانشوران
دانشوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه فنی شهید عسگری
فنی شهید عسگری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شکرالهی بالو
شکرالهی بالو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه فاضل
فاضل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه راه نو
راه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه تهذیب بالو
تهذیب بالو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه بنت الزهرا
بنت الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه طوبی 1
طوبی 1
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شهید محمود باقری
شهید محمود باقری
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه حضرت قاسم (ع)
حضرت قاسم (ع)
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه فاطمه ابراهیمی آذر
فاطمه ابراهیمی آذر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه عصر انقلاب
عصر انقلاب
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شهید مصیب کاظمی
شهید مصیب کاظمی
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه یورغون آباد
یورغون آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه یغموراعلی
یغموراعلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه هاجر (ع)
هاجر (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولنده علیا
ولنده علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولنده سفلی 2
ولنده سفلی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه ولنده سفلی 1
ولنده سفلی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نوید فتح
نوید فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نور ضمیمه
نور ضمیمه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نو بهار
نو بهار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نشردانش
نشردانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه نسل نوین
نسل نوین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میرآباد طرزیلو
میرآباد طرزیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میثاق 2
میثاق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مهر آفرین
مهر آفرین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مولوی قزل عاشق
مولوی قزل عاشق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مکتب القرآن
مکتب القرآن
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مصیب کاظمی 1
مصیب کاظمی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مسیحای ارامنه
مسیحای ارامنه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه لیلا 2
لیلا 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه لیلا 1
لیلا 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه لور بالاجوق
لور بالاجوق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه لرنی 2
لرنی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه لرنی
لرنی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه گلهای هستی
گلهای هستی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه گلهای زندگی 2
گلهای زندگی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه گلهای زندگی 1
گلهای زندگی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه گزنق
گزنق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه گجین
گجین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کولق
کولق
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کوثرحاجی پیرلو
کوثرحاجی پیرلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کوثر 2
کوثر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کمال طرزیلو 1
کمال طرزیلو 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کلهر 2
کلهر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کلهر
کلهر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه کانی گوزان
کانی گوزان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه قهرمانلوی علیا
قهرمانلوی علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
مدرسه قهرمانلوی سفلی
قهرمانلوی سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.