دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده بومهن

مدرسه شهید رجایی 1
شهید رجایی 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید آزادواری 2
شهید آزادواری 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید عزت نوشین
شهید عزت نوشین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه شهید رضاغزنچای
شهید رضاغزنچای
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه میقات2
میقات2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه طاهرآباد
طاهرآباد
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید مهمانچی
شهید مهمانچی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه لوران 1
لوران 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید آزادواری 1
شهید آزادواری 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه دکتر مهین نویدی
دکتر مهین نویدی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه ابرار
ابرار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید رجائی 1
شهید رجائی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه مریم 2
مریم 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه میقات 1
میقات 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه طاهرآباد
طاهرآباد
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه علی ابن الحسین
علی ابن الحسین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه لوران 2
لوران 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه سهروردی
سهروردی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید آزادواری 2
شهید آزادواری 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه بهار طلائیه
بهار طلائیه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه روح اله
روح اله
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید عزت نوشین
شهید عزت نوشین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید حیدری
شهید حیدری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه طرح نو
طرح نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه لوران
لوران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه آرین
آرین
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه مسلم ابن عوسجه
مسلم ابن عوسجه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه علی ابن الحسین
علی ابن الحسین
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه امام رضا
امام رضا
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه شهدای انقلاب اسلامی
شهدای انقلاب اسلامی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده بومهن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده بومهن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده بومهن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده بومهن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.