جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر مریوان مریوان

مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش سلامت
کاردانش سلامت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش شهید رجایی
کاردانش شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان مریوان
مدرسه حرفه‌ای مائده
حرفه‌ای مائده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه فنی قدس
فنی قدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه حرفه‌ای راه دانش
حرفه‌ای راه دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه کشاورزی زریوار
کشاورزی زریوار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه سمیه 2
سمیه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه دانش پژوه
دانش پژوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه امام شافعی
امام شافعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه زاگرس کانی دینار
زاگرس کانی دینار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه کشاورزی
کشاورزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان مریوان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کردستان مریوان
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کردستان مریوان
مدرسه کودکان شهید غزه
کودکان شهید غزه
پسرانه - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
دخترانه - دبستان کردستان مریوان
مدرسه انقلاب اسلامی لنج آباد
انقلاب اسلامی لنج آباد
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه انقلاب اسلامی کولان
انقلاب اسلامی کولان
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه انقلاب اسلامی کانی میران
انقلاب اسلامی کانی میران
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه انقلاب اسلامی دره تفی
انقلاب اسلامی دره تفی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه انقلاب اسلامی بیله
انقلاب اسلامی بیله
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ام النساء
ام النساء
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه اسلامی
اسلامی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه اسکول سفلی
اسکول سفلی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه استقلال درگاه شیخان
استقلال درگاه شیخان
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ادبستان
ادبستان
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه اخلاص موسک
اخلاص موسک
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 7 تیرکال سفلی
7 تیرکال سفلی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 23 تیر
23 تیر
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 22 بهمن هانه شیخان
22 بهمن هانه شیخان
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه 12 بهمن دری
12 بهمن دری
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ینگیجه انقلاب اسلامی
ینگیجه انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه یاسر سیف علیا
یاسر سیف علیا
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه هنگه ژاله
هنگه ژاله
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه هلیزآباد
هلیزآباد
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه هاجر هجرت
هاجر هجرت
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ویله
ویله
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ونینه علیا
ونینه علیا
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ونینه سفلی
ونینه سفلی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ولی عصر برده سفید
ولی عصر برده سفید
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه وله ژیر
وله ژیر
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ول
ول
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه وسنه
وسنه
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه ورو
ورو
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نیکان کانی دینار
نیکان کانی دینار
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نیزل نبوت
نیزل نبوت
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نویسا
نویسا
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نوروز
نوروز
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نشکاش
نشکاش
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نسیم
نسیم
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه نبی اکرم تازه آباد و حومه
نبی اکرم تازه آباد و حومه
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه میرآباد انقلاب اسلامی
میرآباد انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه میدول
میدول
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه مولینان
مولینان
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه معلمین بابا
معلمین بابا
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه مسلم ابن عقیل توتوندر
مسلم ابن عقیل توتوندر
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه مرگ
مرگ
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
مدرسه مرز داران بایوه
مرز داران بایوه
نامشخص - دبستان کردستان مریوان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر مریوان مریوان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر مریوان مریوان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر مریوان مریوان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر مریوان مریوان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.