سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه

مدرسه کاردانش قلم
کاردانش قلم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش قلم
کاردانش قلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا
کاردانش فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش رازی 1
کاردانش رازی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی
کاردانش علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ابن سینا
کاردانش ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش همدان ناحیه 2
مدرسه شهید چمران 1
شهید چمران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 2
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای هنرهای زیبا
حرفه ای هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 2
مدرسه بابا خان
بابا خان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 2
مدرسه جهان پهلوان تختی
جهان پهلوان تختی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی همدان ناحیه 2
مدرسه شهید وحدتی پویا
شهید وحدتی پویا
دخترانه - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه 15 خرداد مهبار
15 خرداد مهبار
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه یاسر عربلو
یاسر عربلو
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه نیکو
نیکو
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه نهال دانش
نهال دانش
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه نوح نجفی
نوح نجفی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه نساء
نساء
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه نبوت 1
نبوت 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه ناصر خسرو
ناصر خسرو
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مهگل
مهگل
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مهرنیا 2
مهرنیا 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مهرنیا
مهرنیا
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مهرانه
مهرانه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مهر و ماه
مهر و ماه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مهر 1
مهر 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه منصوره کاظمی 2
منصوره کاظمی 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مقداد حسن آباد
مقداد حسن آباد
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه معلم شهید علی لطفی
معلم شهید علی لطفی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه معراج 1
معراج 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه متقین
متقین
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه ماه و مهر
ماه و مهر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه مالک اشتر 2
مالک اشتر 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه گلستان قرآن
گلستان قرآن
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه گلستان زهرا (س)
گلستان زهرا (س)
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه کوثر همدان
کوثر همدان
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه کسری
کسری
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه کاشف
کاشف
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه غمام 2
غمام 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه علوی 2
علوی 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه علمی
علمی
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبائی 2
علامه طباطبائی 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبائی 1
علامه طباطبائی 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه علاقبندان 1
علاقبندان 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه عصمتیه 1
عصمتیه 1
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه عصمت 2
عصمت 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه صدیقه عابدی مقتدر
صدیقه عابدی مقتدر
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
مدرسه صادقیه 2
صادقیه 2
نامشخص - دبستان همدان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان همدان شهر همدان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.