سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر بردسیر

مدرسه کاردانش محدثه
کاردانش محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بردسیر
مدرسه کاردانش طالقانی
کاردانش طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بردسیر
مدرسه کاردانش حضرت ابوالفضل (ع)
کاردانش حضرت ابوالفضل (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بردسیر
مدرسه فنی عفاف
فنی عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بردسیر
مدرسه حرفه ای ولیعصر (عج)
حرفه ای ولیعصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بردسیر
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه هدایتی
هدایتی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه نشاطاهروئیه
نشاطاهروئیه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه میرزا آقاخان بردسیری
میرزا آقاخان بردسیری
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه میرزا آقاخان
میرزا آقاخان
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه مومنیه
مومنیه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه مسلم
مسلم
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه مبارکه
مبارکه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه کیمیا
کیمیا
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید هجینی نژاد
شهید هجینی نژاد
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید نامجو 2
شهید نامجو 2
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید میر محمدی
شهید میر محمدی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید موسی پور گروئیه
شهید موسی پور گروئیه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید موسی پور کمال آباد
شهید موسی پور کمال آباد
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید موسی پور
شهید موسی پور
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید محسن فلاح
شهید محسن فلاح
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید غلامحسین پور 2
شهید غلامحسین پور 2
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید غلامحسین پور
شهید غلامحسین پور
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید علی پور
شهید علی پور
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید طیاری
شهید طیاری
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید صفر خنامانی سرزه
شهید صفر خنامانی سرزه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید صانعی باب شگفت
شهید صانعی باب شگفت
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید سنجری
شهید سنجری
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید سبک خیز
شهید سبک خیز
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید زینلی
شهید زینلی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید رستم زارع باغابر
شهید رستم زارع باغابر
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید خواجه زاده
شهید خواجه زاده
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید خنامانی
شهید خنامانی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید خسروی
شهید خسروی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید حسن پور
شهید حسن پور
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید حاجی زاده
شهید حاجی زاده
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید جابر عباس آباد
شهید جابر عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید پائیزه
شهید پائیزه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید پاکروانان
شهید پاکروانان
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید باوان فیروزه
شهید باوان فیروزه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید آتشی
شهید آتشی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید اناری
شهید اناری
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه سماء
سماء
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه ده مرتضی
ده مرتضی
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان کرمان بردسیر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر بردسیر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر بردسیر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر بردسیر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر بردسیر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.