دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر گالیکش

مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گالیکش
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گالیکش
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گالیکش
مدرسه شهید سید حسین موسوی خسروی
شهید سید حسین موسوی خسروی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گالیکش
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گالیکش
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه وحدت منجلو
وحدت منجلو
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه منوچهری
منوچهری
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه محمدرسول اله
محمدرسول اله
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه عطار نیشابوری
عطار نیشابوری
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید کلاهدوز سیجان
شهید کلاهدوز سیجان
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید قربان خسروی
شهید قربان خسروی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید علیرضا نقدی پور
شهید علیرضا نقدی پور
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید عرب کوهسار
شهید عرب کوهسار
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید شیر محمدی
شهید شیر محمدی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید سعد الله ملکان
شهید سعد الله ملکان
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید حبیب زاده
شهید حبیب زاده
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید حبیب ا...
شهید حبیب ا...
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید براهوئی
شهید براهوئی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید نعمت اله حسینی
شهید نعمت اله حسینی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید نامجو
شهید نامجو
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید محمدعلی قزلسفلی
شهید محمدعلی قزلسفلی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید فكوری
شهید فكوری
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید صدیقی عطار
شهید صدیقی عطار
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید ستاری
شهید ستاری
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید رمرودی
شهید رمرودی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید جمشید بارانی
شهید جمشید بارانی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید جلیل گرایلی
شهید جلیل گرایلی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید آیت اله غفاری
شهید آیت اله غفاری
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید موسی سلیمانی
شهید موسی سلیمانی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید غلامرضا پیاده کوهسار
شهید غلامرضا پیاده کوهسار
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید سید یونس موسوی خسروی
شهید سید یونس موسوی خسروی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید بشکوفه
شهید بشکوفه
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید اسلامی
شهید اسلامی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید ماسور یانس
شهید ماسور یانس
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید غلامعلی تولی
شهید غلامعلی تولی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید صدیقی عطار
شهید صدیقی عطار
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید سید یونس موسوی خسروی
شهید سید یونس موسوی خسروی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید سعدی ترجنلی
شهید سعدی ترجنلی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید رمرودی
شهید رمرودی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهید ابراهیم قاضوی
شهید ابراهیم قاضوی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه شهدا ی پاسنگ
شهدا ی پاسنگ
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه سرداران
سرداران
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه زنده یاد ذبیح الله سلیمانگلی
زنده یاد ذبیح الله سلیمانگلی
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه داورپناه 71
داورپناه 71
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
مدرسه حضرت سکینه (س)
حضرت سکینه (س)
نامشخص - دبستان گلستان گالیکش
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر گالیکش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر گالیکش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر گالیکش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر گالیکش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.