جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه

مدرسه شهید حمید اعرابی
شهید حمید اعرابی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه فدک
فدک
دخترانه - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه نجاتیه
نجاتیه
پسرانه - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید دكترشهریاری
شهید دكترشهریاری
پسرانه - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شریف
شریف
پسرانه - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه یس
یس
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه هوشمند
هوشمند
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه ناجی
ناجی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه میر عماد
میر عماد
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه مشکاة
مشکاة
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه مسعود پرویز
مسعود پرویز
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه مرندی
مرندی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه محمد الدوره
محمد الدوره
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه فهیم
فهیم
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه صدیقه رودباری
صدیقه رودباری
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه صدف
صدف
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید مرتضی آقائی
شهید مرتضی آقائی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید حسین لشگری
شهید حسین لشگری
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید احمد طاهر خانی
شهید احمد طاهر خانی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید قاسم نقدی
شهید قاسم نقدی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهیدی
شهیدی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید محمد یوسفی
شهید محمد یوسفی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید محمد تقی نوروزی
شهید محمد تقی نوروزی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید علی قربانی
شهید علی قربانی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید رجبعلی نصری
شهید رجبعلی نصری
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید قرنی
شهید قرنی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید قاسم نقدی
شهید قاسم نقدی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه شهید اخوان دژم جو
شهید اخوان دژم جو
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه سورنا
سورنا
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه سردارآزادگان ابوترابی
سردارآزادگان ابوترابی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه رضا دشتی
رضا دشتی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه رشد نوین
رشد نوین
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه دکتر مافی
دکتر مافی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه حكمت
حكمت
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه حجت ابن الحسن (عج)
حجت ابن الحسن (عج)
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه حاج محمد صادق یزدی
حاج محمد صادق یزدی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه حاج سید فضل اله قوام
حاج سید فضل اله قوام
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه جوادالائمه (ع)
جوادالائمه (ع)
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه بهمن
بهمن
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه باغچه بان قزوین
باغچه بان قزوین
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه آیین معلم
آیین معلم
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه ایرانا
ایرانا
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه اندیشه سازان
اندیشه سازان
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه احمد صابونی
احمد صابونی
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه مرأت دانش
مرأت دانش
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دبستان قزوین ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر قزوین ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.