سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر علی آباد کتول

مدرسه کاردانش مجتهده امین
کاردانش مجتهده امین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان علی آباد
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان علی آباد
مدرسه مهدیه
مهدیه
دخترانه - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه هاجر رحمت آباد
هاجر رحمت آباد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه ولی عصر امام آباد
ولی عصر امام آباد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه نور طیب
نور طیب
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه نبوت مزرعه کتول
نبوت مزرعه کتول
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه میثم تمارقوش کرپی
میثم تمارقوش کرپی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مکتب اسلام
مکتب اسلام
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه معلم شهید علی تجری
معلم شهید علی تجری
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه معرفت فاضل آباد
معرفت فاضل آباد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مسلم بن عقیل شیرنگ
مسلم بن عقیل شیرنگ
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مختوم قلی فراغی
مختوم قلی فراغی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مجتمع شهید گوکلانی
مجتمع شهید گوکلانی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه مالک اشتر مارانکلاته
مالک اشتر مارانکلاته
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه کلینی
کلینی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه فرهنــگ
فرهنــگ
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه عدالت برفتان
عدالت برفتان
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه طلیعه
طلیعه
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شیخ مفید بلوک غلام
شیخ مفید بلوک غلام
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید ارمک چوبین قره بلاغ
شهید ارمک چوبین قره بلاغ
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید یوسف گری دوجی اودک
شهید یوسف گری دوجی اودک
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید جاهدی میان روستاق
شهید جاهدی میان روستاق
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی بدراق
شهید اشرفی اصفهانی بدراق
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید یوسف گری
شهید یوسف گری
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید محمد بزی
شهید محمد بزی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید عبداله کردکتولی
شهید عبداله کردکتولی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید عبدالرحیم نظری
شهید عبدالرحیم نظری
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید عبد الخالق کردوجی اودک
شهید عبد الخالق کردوجی اودک
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید عباس زنگانه
شهید عباس زنگانه
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید سبزعلی تخم افشان زرینگ
شهید سبزعلی تخم افشان زرینگ
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید جمعه قلی باشقره بهلکه ن
شهید جمعه قلی باشقره بهلکه ن
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید اکبر کوکلانی
شهید اکبر کوکلانی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید طاهر اودک
شهید طاهر اودک
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید درویش محمدی رحمت آباد
شهید درویش محمدی رحمت آباد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید باهنر فاضل آباد
شهید باهنر فاضل آباد
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهید احمد نظری قره بلاغ
شهید احمد نظری قره بلاغ
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه شادروان حاج شعبان نادران
شادروان حاج شعبان نادران
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سید قطب
سید قطب
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سوده شیرنگ
سوده شیرنگ
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان گلستان علی آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر علی آباد کتول را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر علی آباد کتول انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر علی آباد کتول ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر علی آباد کتول را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.