دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر آبادان آبادان

مدرسه کاردانش فاطمه آرهاشم 1
کاردانش فاطمه آرهاشم 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان آبادان
مدرسه کاردانش دماوند
کاردانش دماوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان آبادان
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان آبادان
مدرسه فنی علامه دوانی
فنی علامه دوانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه محبت
محبت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه فنی هنرجو شهید مهدی روزبه
فنی هنرجو شهید مهدی روزبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه ایثارگران امام خمینی (ره)
ایثارگران امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه  فنی سمیه
فنی سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه  فنی نظامی گنجوی
فنی نظامی گنجوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان آبادان
مدرسه مهر 2
مهر 2
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه همت
همت
مختلط - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه ظهراب پور 2
ظهراب پور 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه شهیده فرحناز بچاری
شهیده فرحناز بچاری
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه آزادی
آزادی
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه اروند
اروند
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه ایران
ایران
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه ایمان 2
ایمان 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه جامی 2
جامی 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حضرت زینب (س) 2
حضرت زینب (س) 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه شهید چمران 2
شهید چمران 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه شهید فهمیده 2
شهید فهمیده 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه صداقت
صداقت
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه عاطفه 1
عاطفه 1
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه علوی 2
علوی 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه فردوسی
فردوسی
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه گلستان
گلستان
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه محدثه
محدثه
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه محراب
محراب
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه مرضیه 2
مرضیه 2
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه وحدت
وحدت
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه هجرت
هجرت
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه جلال آل احمد
جلال آل احمد
دخترانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه ظهراب پور 1
ظهراب پور 1
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه هدایت
هدایت
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه ثامن الائمه 2
ثامن الائمه 2
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حافظ 1
حافظ 1
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حمزه سید الشهدا
حمزه سید الشهدا
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه سیدجمال الدین اسدآبادی 1
سیدجمال الدین اسدآبادی 1
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه هدف
هدف
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه قاضی طباطبائی
قاضی طباطبائی
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه سینا
سینا
پسرانه - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه سارا
سارا
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه سادات
سادات
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه رضوان فرهنگیان
رضوان فرهنگیان
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه رضا
رضا
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه دکترعلی شر یعتی
دکترعلی شر یعتی
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حدیث 2
حدیث 2
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حدیث 1
حدیث 1
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حجت
حجت
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه حافظ 2
حافظ 2
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه جامی
جامی
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه ثوره
ثوره
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه پیوند
پیوند
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه پیام اروند
پیام اروند
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
مدرسه پرنیان
پرنیان
نامشخص - دبستان خوزستان آبادان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر آبادان آبادان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر آبادان آبادان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر آبادان آبادان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر آبادان آبادان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.