جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه

مدرسه گلها 2
گلها 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 3
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 3
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه پیام انقلاب
پیام انقلاب
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید مصطفی رهنما
شهید مصطفی رهنما
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید علیمراد سنجانکی
شهید علیمراد سنجانکی
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهدای اسماعیل آباد
شهدای اسماعیل آباد
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید حسین رنجبر 2
شهید حسین رنجبر 2
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهيد خداداد سالاری
شهيد خداداد سالاری
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید عباس کشاورز
شهید عباس کشاورز
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید کاظم احمدی
شهید کاظم احمدی
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه نوازاله رنجبر
نوازاله رنجبر
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه آیه الله طالقانی
آیه الله طالقانی
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه عملیات شهدای کربلای 5
عملیات شهدای کربلای 5
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه استاد محمد قورخانیان 1
استاد محمد قورخانیان 1
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهیداصغر مرادی 1
شهیداصغر مرادی 1
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید اسداله ظفر آبادی 1
شهید اسداله ظفر آبادی 1
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
مختلط - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه امید انقلاب 2
امید انقلاب 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه استاد محمد قورخانیان 2
استاد محمد قورخانیان 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید حسین دارابی 2
شهید حسین دارابی 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهدای شوش2
شهدای شوش2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید عطاء اله مرادی 2
شهید عطاء اله مرادی 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید حیدر علی قنبری 2
شهید حیدر علی قنبری 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه امام موسی کاظم (2)
امام موسی کاظم (2)
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه امام جعفر صادق (2)
امام جعفر صادق (2)
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهيد غلامعلي ماهر
شهيد غلامعلي ماهر
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه سید ابراهیم بوشهری 2
سید ابراهیم بوشهری 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه بعثت 1
بعثت 1
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهیدان بهاری خوب 2
شهیدان بهاری خوب 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه پوشینه بافت 2
پوشینه بافت 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه توسل 2
توسل 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید غلامرضا شفیعی 2
شهید غلامرضا شفیعی 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه حسن دهقان
حسن دهقان
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید رحیم رضایی زاده
شهید رحیم رضایی زاده
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید سید اصغر ظریف
شهید سید اصغر ظریف
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید بهزاد زارع 2
شهید بهزاد زارع 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهیده لیلا زارع
شهیده لیلا زارع
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهیدان اتحادی2
شهیدان اتحادی2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید غلامحسین ایمانی
شهید غلامحسین ایمانی
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه سید حسین عباسپور 2
سید حسین عباسپور 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید مسلم قاسمیان
شهید مسلم قاسمیان
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید محمد حسن بخرد 1
شهید محمد حسن بخرد 1
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه کوشش
کوشش
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه گلستان
گلستان
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه معلمی فرد
معلمی فرد
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه امام موسی بن جعفر (ع)
امام موسی بن جعفر (ع)
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه مبعث 1
مبعث 1
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه مروارید
مروارید
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه نجمه 2
نجمه 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهيدان نعمت الهي
شهيدان نعمت الهي
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید تابع بردبار 2
شهید تابع بردبار 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید کاظم نوذری
شهید کاظم نوذری
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه وصال شیرازی
وصال شیرازی
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید محمد رضا قانعی
شهید محمد رضا قانعی
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه استقلال
استقلال
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهدای شلمچه 1
شهدای شلمچه 1
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهدای شوش 1
شهدای شوش 1
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید عطاء اله مرادی 1
شهید عطاء اله مرادی 1
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهید محمود فرهنگ 2
شهید محمود فرهنگ 2
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه شهدای بسیج
شهدای بسیج
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
مدرسه امام رضا(ع)
امام رضا(ع)
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.