سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر سراب سراب

مدرسه حرفه اي گلشن
حرفه اي گلشن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی سراب
مدرسه قاضی طباطبائی 2
قاضی طباطبائی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی سراب
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی سراب
مدرسه زهرا مردانی آذر
زهرا مردانی آذر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهيد چمران
شهيد چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حكیم خیام
حكیم خیام
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید پور احمدی
شهید پور احمدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید بهشتی کرده مهین
شهید بهشتی کرده مهین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید باقری
شهید باقری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید آیت اله صدر قزل کچی
شهید آیت اله صدر قزل کچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید التفات شرافتی
شهید التفات شرافتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شوره دل
شوره دل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شكر درق نو
شكر درق نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شالو
شالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شاللو نو
شاللو نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه شالقون
شالقون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سهزاب
سهزاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سنزیق
سنزیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سندان
سندان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سمیه کرده مهین
سمیه کرده مهین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سمیه بیجند
سمیه بیجند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سلطان آباد
سلطان آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سقزچی
سقزچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سردها
سردها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه سرانسر
سرانسر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه زیری
زیری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه رج
رج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه رازلیق
رازلیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دیبکلو
دیبکلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دونیق
دونیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دولت آباد
دولت آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دمنجان
دمنجان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دکتر باهنر چقوش
دکتر باهنر چقوش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دکتر باهنر 1
دکتر باهنر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دراب
دراب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دانش 2
دانش 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دانش 1
دانش 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه دامنجان
دامنجان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه خیام سوین
خیام سوین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه خاقانی خاتون آباد
خاقانی خاتون آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حكیم
حكیم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حسنجان کوه
حسنجان کوه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حسنجان
حسنجان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حسن کاتبی سهزاب
حسن کاتبی سهزاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه حافظ آغمیون
حافظ آغمیون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه چیچکلو
چیچکلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه چولو
چولو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه چله خانه نو
چله خانه نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه چله خانه
چله خانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه چقوش
چقوش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه چرلو ابرغان
چرلو ابرغان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه جلده باخان
جلده باخان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه جامی گلک آباد
جامی گلک آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه تیرشاب
تیرشاب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه تمدن 2
تمدن 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
مدرسه تمدن 1
تمدن 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی سراب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر سراب سراب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر سراب سراب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر سراب سراب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر سراب سراب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.