دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یافت آباد

مدرسه شهید حاج علیرضاقدمی
شهید حاج علیرضاقدمی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید جعفرآبادی
شهید جعفرآبادی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه آزادی قدس 1
آزادی قدس 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه آزادگان 2
آزادگان 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه سلمان فارسی 2
سلمان فارسی 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید علی امینی
شهید علی امینی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه امام حسن عسگری
امام حسن عسگری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه آفرینش برتر
آفرینش برتر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه سپهر یکتا
سپهر یکتا
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
پسرانه - دبستان تهران منطقه 18
مدرسه اوج
اوج
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 18
مدرسه مهدیه
مهدیه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
مدرسه مطهره
مطهره
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
مدرسه مفید 2
مفید 2
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
مدرسه مفید 1
مفید 1
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
مدرسه امام صادق
امام صادق
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 18
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یافت آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یافت آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یافت آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده یافت آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.