یک‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه

مدرسه کار دانش اهورا
کار دانش اهورا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 2
مدرسه کاردانش توانمندان
کاردانش توانمندان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 2
مدرسه كاشف
كاشف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه اسلامی
اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه سپهر دانش
سپهر دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه پدیده
پدیده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه عرفان
عرفان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه منشور
منشور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه هنرور
هنرور
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه نگارستان
نگارستان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه اصناف شيراز
اصناف شيراز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 2
مدرسه جناب
جناب
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهدای صا ایران
شهدای صا ایران
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه فرهنگ 1
فرهنگ 1
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه معارف 2
معارف 2
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه دکتر حسابی 2
دکتر حسابی 2
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه معارف 1
معارف 1
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهدای هسته ای یک
شهدای هسته ای یک
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه هميري اتيسم
هميري اتيسم
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه هدف جو
هدف جو
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه هانيه هوشمند
هانيه هوشمند
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه ولی بیگی 1
ولی بیگی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه وصال شيرازي 2
وصال شيرازي 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه وصال شيرازي 1
وصال شيرازي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه نیک آیین
نیک آیین
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه نهم دی
نهم دی
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه نسل سلمان
نسل سلمان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه مهرآیین 2
مهرآیین 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه مولانا 2
مولانا 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه مولانا 1
مولانا 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه ملاء صدرا 2
ملاء صدرا 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه ملاء صدرا 1
ملاء صدرا 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه مصلح موعود 1
مصلح موعود 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه گوهر محمودی 2
گوهر محمودی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه گوهر محمودی 1
گوهر محمودی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه گلستانی
گلستانی
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه کشاورز2
کشاورز2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه کشاورز1
کشاورز1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه قطب الدین شیرازی 2
قطب الدین شیرازی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه قطب الدین شیرازی 1
قطب الدین شیرازی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه قطب الدین شیرازی 1
قطب الدین شیرازی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه فرهنگسازان
فرهنگسازان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه فروغ مهر
فروغ مهر
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه فروغ مهر
فروغ مهر
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه علی بن ابیطالب (ع) 2
علی بن ابیطالب (ع) 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه علی بن ابیطالب (ع) 1
علی بن ابیطالب (ع) 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبائی 1
علامه طباطبائی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه طیب 2
طیب 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهيد محمد منتظري 1
شهيد محمد منتظري 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهيد علي اکبر کشاورز
شهيد علي اکبر کشاورز
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهید مهدی فیروزی 1
شهید مهدی فیروزی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهید کشاورز 1
شهید کشاورز 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهید صدیقی 1
شهید صدیقی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهید سلامی
شهید سلامی
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهید زمانی 2
شهید زمانی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
مدرسه شهید باقری 2
شهید باقری 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.