پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه

مدرسه کاردانش کشاورزی
کاردانش کشاورزی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه جابر ابن حيان
جابر ابن حيان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه امام خمینی سردرود
امام خمینی سردرود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه میرک
میرک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه متين
متين
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه جهان پهلوان تختي
جهان پهلوان تختي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه  سعی
سعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه امام خميني
امام خميني
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه ابوعلي سينا
ابوعلي سينا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه طباطبايي
علامه طباطبايي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه طباطبايی تبری
علامه طباطبايی تبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه کشاورزی 1
کشاورزی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه سرداران شهید 1
سرداران شهید 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه مولی الموحدین
مولی الموحدین
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه بنت الحسین
بنت الحسین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید مباشرپور
شهید مباشرپور
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید محمودی 1
شهید محمودی 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه فاطمه زهرا کوجووار 1
فاطمه زهرا کوجووار 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه المهدی 1
المهدی 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه نجوم
نجوم
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه میثاق
میثاق
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه صائب
صائب
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه آیت اله ملکی تبریزی 2
آیت اله ملکی تبریزی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه دانش کوی لاله
دانش کوی لاله
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه طه
طه
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه طالبلی
طالبلی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه متانت
متانت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه نينوا 1
نينوا 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه استاد شهریار 1
استاد شهریار 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه پانزده خرداد 1
پانزده خرداد 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه عدالت
عدالت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه المهدی
المهدی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید قنبری لاله
شهید قنبری لاله
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید گوهری
شهید گوهری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه ثامن الائمه
ثامن الائمه
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهيد موسوي آزاد 1
شهيد موسوي آزاد 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه رواسان
رواسان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه حبیب ابن مظاهر 2
حبیب ابن مظاهر 2
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه عزت
عزت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شكيبا
شكيبا
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه زینب النساء
زینب النساء
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه مهر
مهر
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه انقلاب کوی لاله
انقلاب کوی لاله
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه دادخواه
دادخواه
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه سوره 2
سوره 2
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه میثاق
میثاق
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه انقلاب کوی لاله 1
انقلاب کوی لاله 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید دباغی
شهید دباغی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید تیزقدم
شهید تیزقدم
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید عظیم پوران
شهید عظیم پوران
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید مسنن طباطبائی
شهید مسنن طباطبائی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه شهید مهدی پروانه
شهید مهدی پروانه
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علی اکبر یاسمی
علی اکبر یاسمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
مدرسه طوبي
طوبي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.