جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر شادگان

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان شادگان
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان شادگان
مدرسه باقر العلوم (ع)
باقر العلوم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان شادگان
مدرسه علی معرفی زاده
علی معرفی زاده
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه حضرت خاتم 2
حضرت خاتم 2
مختلط - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
مختلط - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید علی معرفی زاده
شهید علی معرفی زاده
پسرانه - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید ناطق نوری
شهید ناطق نوری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید موسی کلانتر
شهید موسی کلانتر
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید معماری
شهید معماری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید محلاتی 2
شهید محلاتی 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید محلاتی 1
شهید محلاتی 1
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید قندی
شهید قندی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید فضل اله نوری
شهید فضل اله نوری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عراقی
شهید عراقی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عبدالکریم آلبوخنفر
شهید عبدالکریم آلبوخنفر
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عبدالصمد آلبو غیبش
شهید عبدالصمد آلبو غیبش
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید صدوقی 2
شهید صدوقی 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید صدوقی 1
شهید صدوقی 1
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید سید مصطفی خمینی
شهید سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید دکتر باهنر
شهید دکتر باهنر
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید حسن کرامت
شهید حسن کرامت
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید جاسم عساکره 2
شهید جاسم عساکره 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید جاسم عساکره
شهید جاسم عساکره
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید تند گویان
شهید تند گویان
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید بابائی
شهید بابائی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید نواب صفوی 2
شهید نواب صفوی 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید ناطق نوری
شهید ناطق نوری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید منیعات 2
شهید منیعات 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید مطهری 2
شهید مطهری 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید فضل الله نوری
شهید فضل الله نوری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید علم الهدی
شهید علم الهدی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عسکر حمادی
شهید عسکر حمادی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عراقی 2
شهید عراقی 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عراقی 1
شهید عراقی 1
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عبدالصمد منیعات 2
شهید عبدالصمد منیعات 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عبدالصمد منیعات
شهید عبدالصمد منیعات
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید عبدالجلیل داودی
شهید عبدالجلیل داودی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید صدوقی 2
شهید صدوقی 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید شریعتی
شهید شریعتی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید سید کاظم موسوی
شهید سید کاظم موسوی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید سلیمان خاطر
شهید سلیمان خاطر
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید سعید عساکره
شهید سعید عساکره
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید سعید جنامی
شهید سعید جنامی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید دیالمه
شهید دیالمه
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید دکتر چمران 1
شهید دکتر چمران 1
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید دستجردی
شهید دستجردی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید جاسم نعامی
شهید جاسم نعامی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید جابرسالمی
شهید جابرسالمی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید تختی
شهید تختی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید آیت اله سعیدی
شهید آیت اله سعیدی
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهید اباذر غفاری
شهید اباذر غفاری
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهدای نبرد رمضان 2
شهدای نبرد رمضان 2
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
مدرسه شهدای نبرد رمضان 1
شهدای نبرد رمضان 1
نامشخص - دبستان خوزستان شادگان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر شادگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر شادگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر شادگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر شادگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.