سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه

مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
پسرانه - دوره اول متوسطه فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید محمدحسن هاشمی
کاردانش شهید محمدحسن هاشمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا (س)
کاردانش فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش قدس
کاردانش قدس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش مصلحیان
کاردانش مصلحیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش افسری
کاردانش افسری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش حسین ابن علي (ع)
کاردانش حسین ابن علي (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج قوام
کاردانش حاج قوام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش آفاق
کاردانش آفاق
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش راه سعادت
کاردانش راه سعادت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش آل یاسین
کاردانش آل یاسین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش راه دانش
کاردانش راه دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه کاردانش دانش پرواز
کاردانش دانش پرواز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس ناحیه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه شهید احمدرضا کشاورز حقیقی
شهید احمدرضا کشاورز حقیقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای هنر و انديشه
فنی و حرفه ای هنر و انديشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی خجسته
استثنایی خجسته
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه شهید محسن کامیاب
شهید محسن کامیاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید مهدی خراجی
فنی و حرفه ای شهید مهدی خراجی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای معلم
فنی و حرفه ای معلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی مجید راهبی
استثنایی مجید راهبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی بهاران
استثنایی بهاران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه استثنایی عدالت
استثنایی عدالت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید کمال ظل انوار
فنی و حرفه ای شهید کمال ظل انوار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای شهید حاج احمد اسماعیلی
فنی و حرفه ای شهید حاج احمد اسماعیلی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای دارالفنون
فنی و حرفه ای دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه پرتو هنر
پرتو هنر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه سما
سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه ای عرفان
فنی و حرفه ای عرفان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فن آوران
فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه کار آفرینان
کار آفرینان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه فرا اندیشان
فرا اندیشان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 1
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع) دو
حضرت ابوالفضل (ع) دو
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه احمدعلی فیض 2
احمدعلی فیض 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه احمد بن موسي (ع) 2
احمد بن موسي (ع) 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه شهیدشریف اشراف 2
شهیدشریف اشراف 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه امام خمینی (ره) 1
امام خمینی (ره) 1
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه نبوت
نبوت
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع) یک
حضرت ابوالفضل (ع) یک
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه الله ربی 1
الله ربی 1
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه خاکره
خاکره
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه نبوت
نبوت
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه یاسین
یاسین
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه امام خمینی (ره) 2
امام خمینی (ره) 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه امام حسن مجتبی (ع) 2
امام حسن مجتبی (ع) 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه احمدعلی فیض 2
احمدعلی فیض 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه احمد بن موسی (ع) 2
احمد بن موسی (ع) 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه آزادي 1
آزادي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه احمد بن موسی (ع) 1
احمد بن موسی (ع) 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه آزادي 2
آزادي 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه مستجابي 2
مستجابي 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه خورشيد
خورشيد
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه شکوفه های دانش 2
شکوفه های دانش 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه صدرا 1
صدرا 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه میثاق 1
میثاق 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه امید فردا 1
امید فردا 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه حمید کریمی 2
حمید کریمی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه شهيدمحمد منتظري
شهيدمحمد منتظري
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه علي نجمي 1
علي نجمي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه رحيمي 1
رحيمي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه خيراله مرادي 1
خيراله مرادي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه خانبازي 1
خانبازي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه حربن رياحي 1
حربن رياحي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه بازياري 1
بازياري 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
مدرسه اميد علي قزلباش 1
اميد علي قزلباش 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس کرج البرز پسرانه نمونه دولتی پیش دبستانی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس کرج البرز پسرانه نمونه دولتی پیش دبستانی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس کرج البرز پسرانه نمونه دولتی پیش دبستانی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس کرج البرز پسرانه نمونه دولتی پیش دبستانی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.