جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر شهر بابک شهر بابک

مدرسه کاردانش هادی نیا
کاردانش هادی نیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان شهر بابک
مدرسه کاردانش شهید علی صالحی
کاردانش شهید علی صالحی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان شهر بابک
مدرسه کاردانش شهید کوچکعلی آل سعدی
کاردانش شهید کوچکعلی آل سعدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان شهر بابک
مدرسه شهيد ولی زاده
شهيد ولی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان شهر بابک
مدرسه کشاورزی شهید نبی زاده
کشاورزی شهید نبی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان شهر بابک
مدرسه فنی شهید کوچکعلی آل سعدی
فنی شهید کوچکعلی آل سعدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان شهر بابک
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان شهر بابک
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله نوری
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شیخ غلامرضا پور احمدیان
شیخ غلامرضا پور احمدیان
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید ولی زاده
شهید ولی زاده
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید نیک عیش جوزم
شهید نیک عیش جوزم
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید نادری
شهید نادری
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید منگلیان قنات النوج
شهید منگلیان قنات النوج
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید منگلی
شهید منگلی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید محمد کافی
شهید محمد کافی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید مجید اسدی
شهید مجید اسدی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید گلوزردابی
شهید گلوزردابی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید قدرت الله ملایی
شهید قدرت الله ملایی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید فتحعلی خبری پاموائیه
شهید فتحعلی خبری پاموائیه
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید غلامعباس منگلیان قنات النوج
شهید غلامعباس منگلیان قنات النوج
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید غلامعباس منگلیان
شهید غلامعباس منگلیان
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید غلامعباس ملایی
شهید غلامعباس ملایی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید غلامرضا فتاحی
شهید غلامرضا فتاحی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید علی ناصری خبر
شهید علی ناصری خبر
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید علی منگلیان خورسند
شهید علی منگلیان خورسند
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید علی زین الدینی ریسه
شهید علی زین الدینی ریسه
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید علی اصغر منگلی دهشادوئیه
شهید علی اصغر منگلی دهشادوئیه
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید عباس شکاری
شهید عباس شکاری
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید عباس رمضانی خبر
شهید عباس رمضانی خبر
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید طاهرنژاد امردوئیه
شهید طاهرنژاد امردوئیه
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید سید احمد زمانپور دهج
شهید سید احمد زمانپور دهج
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید سالاری
شهید سالاری
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید زین الدینی میمند
شهید زین الدینی میمند
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید رضایی جوزم
شهید رضایی جوزم
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید حسینی رباط
شهید حسینی رباط
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید حسن ابراهیمی
شهید حسن ابراهیمی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید جمالی استبرق
شهید جمالی استبرق
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید بهنوا
شهید بهنوا
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید بهرام سالاری
شهید بهرام سالاری
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید بابائی خبر
شهید بابائی خبر
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید آل سعدی
شهید آل سعدی
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید اکبر خبری مراع
شهید اکبر خبری مراع
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید اکبر اسماعیلی دهج
شهید اکبر اسماعیلی دهج
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهید اسدیان
شهید اسدیان
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهدای موروئیه
شهدای موروئیه
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهدای خورسند
شهدای خورسند
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهدای قنات النوج
شهدای قنات النوج
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهدا کنگ چاه جدید
شهدا کنگ چاه جدید
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شهدا خاتون آباد
شهدا خاتون آباد
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه شریف
شریف
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه سید حامد میرحسینیان
سید حامد میرحسینیان
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه سید الشهدا (ع)
سید الشهدا (ع)
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه سجاد حصاروئیه
سجاد حصاروئیه
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه رهپویان دانش
رهپویان دانش
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه ره پویان دانش
ره پویان دانش
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان کرمان شهر بابک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر شهر بابک شهر بابک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر شهر بابک شهر بابک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر شهر بابک شهر بابک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر شهر بابک شهر بابک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.