جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر شبستر

مدرسه بیاضیان 2
بیاضیان 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه بیاضیان 4
بیاضیان 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید قاضی طباطبایی
شهید قاضی طباطبایی
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه جلوسی
جلوسی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه والفجر دیزج خلیل
والفجر دیزج خلیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه نور غنچه لر
نور غنچه لر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ناصرخسروز نگي
ناصرخسروز نگي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ناصر خسرو
ناصر خسرو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه موسي احمدي خامنه
موسي احمدي خامنه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه محمدرضا ثمین شبستر
محمدرضا ثمین شبستر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه محمد صادق خوبی
محمد صادق خوبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ماهجبین ثمین شبستر
ماهجبین ثمین شبستر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه گلشن دانش 2
گلشن دانش 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه فجر 1 کوزه کنان
فجر 1 کوزه کنان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه علی بن ابیطالب (ع)
علی بن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه صديقي سيس
صديقي سيس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهيد محمد منتظري
شهيد محمد منتظري
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهيد دستغيب درويش بقال
شهيد دستغيب درويش بقال
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید کلانتری ساربانقلی
شهید کلانتری ساربانقلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید رشیدی وایقان
شهید رشیدی وایقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید رجائی شندآباد
شهید رجائی شندآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید بهشتی 1 شبستر
شهید بهشتی 1 شبستر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهید احمد صبری
شهید احمد صبری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه شهدا مشنق
شهدا مشنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه زينبيه 1 عليشاه
زينبيه 1 عليشاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه زينبيه ذيناب
زينبيه ذيناب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه زینبیه 1 شرفخانه
زینبیه 1 شرفخانه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه دکترشريعتي خامنه
دکترشريعتي خامنه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه دکترچمران شیستر
دکترچمران شیستر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه درخشاني بنيس
درخشاني بنيس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه درخشانی
درخشانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه دانش غنچه لر
دانش غنچه لر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه حاج محمد صادق خوبی 1
حاج محمد صادق خوبی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه حاج علی مردپرورآق کهریز
حاج علی مردپرورآق کهریز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه حاج صفر رستم پور
حاج صفر رستم پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه حاج رحيم قرباني
حاج رحيم قرباني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه حاج ابراهیم ساعدی
حاج ابراهیم ساعدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه توحيد
توحيد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه پیشرو دانش
پیشرو دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه پروین دیزج خلیل
پروین دیزج خلیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه بياضيان شبستر
بياضيان شبستر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه امام ملک زاده
امام ملک زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ارم
ارم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه احرار
احرار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهيمي درياني 2
ابراهيمي درياني 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهيمي درياني
ابراهيمي درياني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهيمي داريان
ابراهيمي داريان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهیمی وایقان
ابراهیمی وایقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهیمی علیشاه
ابراهیمی علیشاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهیمی
ابراهیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه 22 بهمن 2س یس
22 بهمن 2س یس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه 13 آبان يوسف آباد
13 آبان يوسف آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه ابراهیمی شندآباد
ابراهیمی شندآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه سمیه علی بیگلو
سمیه علی بیگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه حیدر علی شفائی
حیدر علی شفائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه برهان الدین
برهان الدین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی شبستر
مدرسه درخشانی بنیس
درخشانی بنیس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی شبستر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر شبستر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر شبستر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر شبستر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر شبستر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.