یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر رشت

مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش صدیقه کبری
کاردانش صدیقه کبری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایثارگران فاطمیه
کاردانش ایثارگران فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خواجه نصیر الدین طوسی
کاردانش خواجه نصیر الدین طوسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش جنت لاکان
کاردانش جنت لاکان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کیومرث صابری گل آقا
کاردانش کیومرث صابری گل آقا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش توسعه دانش
کاردانش توسعه دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فضیلت
کاردانش فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش صالحه
کاردانش صالحه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش آتیه
کاردانش آتیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش جهان دانش
کاردانش جهان دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فردا سازان
کاردانش فردا سازان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خوارزمي
کاردانش خوارزمي
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نور دانش
کاردانش نور دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 2
مدرسه کاردانش زبدگان
کاردانش زبدگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و صنعت نوین 1
کاردانش علم و صنعت نوین 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فرهنگ نو
کاردانش فرهنگ نو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان ناحیه 1
مدرسه تجسمی زینبیه
تجسمی زینبیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه ولی عبادی
ولی عبادی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 1
مدرسه جعفر علاقمندان
جعفر علاقمندان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید دکتر مصطفی چمران
شهید دکتر مصطفی چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید نوبخت 1
شهید نوبخت 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه ستارگان
ستارگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه شرف
شرف
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه مهان هنر
مهان هنر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای اندیشه
فنی و حرفه ای اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 1
مدرسه توسعه دانش
توسعه دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای خوارزمی
فنی و حرفه ای خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه پوریای ولی
پوریای ولی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 2
مدرسه زبدگان
زبدگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان ناحیه 1
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه نسیبه
نسیبه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه حضرت علی اصغر (ع)
حضرت علی اصغر (ع)
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید احمد مسیبی
شهید احمد مسیبی
پسرانه - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهیده فرحناز معصومی
شهیده فرحناز معصومی
نامشخص - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید الله وردی گرفم
شهید الله وردی گرفم
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد مومنی
شهید محمد مومنی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه نبوت
نبوت
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهدای نیروی دریایی
شهدای نیروی دریایی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه پیروزی
پیروزی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه زینبیه (س) 1
زینبیه (س) 1
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه دکتر حشمت
دکتر حشمت
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه محمد محمدی گیلانی 1
محمد محمدی گیلانی 1
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه فرش گیلان 1
فرش گیلان 1
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه حمزه سیدالشهداء پاسکیاب
حمزه سیدالشهداء پاسکیاب
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید علی پور باقر
شهید علی پور باقر
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید برادران حسینی
شهید برادران حسینی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهدای سلیمانداراب
شهدای سلیمانداراب
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه آقا سید شریف
آقا سید شریف
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه قیام مهدی (عج) فلکده
قیام مهدی (عج) فلکده
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه راهنمای سعادت
راهنمای سعادت
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید غمزه سقالکسار
شهید غمزه سقالکسار
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
مختلط - دبستان گیلان ناحیه 1
مدرسه آزاد اسلامی
آزاد اسلامی
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه حبیب زاده 2
حبیب زاده 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه 12 بهمن 2
12 بهمن 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
مدرسه استقلال 2
استقلال 2
دخترانه - دبستان گیلان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر رشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر رشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر رشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر رشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.