سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده میرداماد

تور مجازی مدرسه ملائکمدرسه ملائک
ملائک
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه کوک طلایی
کوک طلایی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 3
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مریم
مریم
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مریم
مریم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
تور مجازی مدرسه راهیان چیستامدرسه راهیان چیستا
راهیان چیستا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه مهد دانش نو
مهد دانش نو
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه نیکنام نوین
نیکنام نوین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه عبدصالح
عبدصالح
پسرانه - دبستان تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه انرژی مثبت
انرژی مثبت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه سلام دیباجی
سلام دیباجی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 3
مدرسه زینب
زینب
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه مریم
مریم
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه مریم
مریم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه روشنگران
روشنگران
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه فرهان
فرهان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
مدرسه ملت
ملت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده میرداماد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده میرداماد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده میرداماد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده میرداماد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.