یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر نمین

مدرسه علامه محمدتقی جعفری
علامه محمدتقی جعفری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل نمین
مدرسه شهید زمانی نوشنق
شهید زمانی نوشنق
مختلط - دبستان اردبیل نمین
مدرسه ولایت
ولایت
پسرانه - دبستان اردبیل نمین
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دبستان اردبیل نمین
مدرسه هدف سلوط
هدف سلوط
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه هاجر 1 آبی بیگلو
هاجر 1 آبی بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه میثم ننه کران
میثم ننه کران
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه مقداد خشه حیران
مقداد خشه حیران
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه معصومه (س) نمین
معصومه (س) نمین
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه مطلعی 2
مطلعی 2
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه مصعب ساقصلو
مصعب ساقصلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه محمد جعفری نمین
محمد جعفری نمین
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه مالک اشترپته خور
مالک اشترپته خور
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه لقمان جابلو
لقمان جابلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه کوثر قره چناق
کوثر قره چناق
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه قدس کلش
قدس کلش
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه قدر نمین
قدر نمین
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه فرهنگ آقبلاغ مصطفی خان
فرهنگ آقبلاغ مصطفی خان
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه فردوسی نمین
فردوسی نمین
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه فجرقره حسنلو
فجرقره حسنلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه عمار یاسر آرپاتپه
عمار یاسر آرپاتپه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه عقیل خانکندی
عقیل خانکندی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه عفت 1 عنبران سفلی
عفت 1 عنبران سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهیده واحدی نیارق
شهیده واحدی نیارق
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید ذاکر 2 آبی بیگلو
شهید ذاکر 2 آبی بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید وطن پورسولا
شهید وطن پورسولا
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید مدنی 1 حور
شهید مدنی 1 حور
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید قانع گرده
شهید قانع گرده
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید فصیحی یاجیلو
شهید فصیحی یاجیلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید فاخری یونجالو
شهید فاخری یونجالو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید علی حبیب زاده یزن آباد
شهید علی حبیب زاده یزن آباد
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید عظیم کریمی لورون
شهید عظیم کریمی لورون
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید عاصمی اوچبلاغ
شهید عاصمی اوچبلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید صدوقی سوها
شهید صدوقی سوها
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید صحرائی خانقاه سفلی
شهید صحرائی خانقاه سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید شكری دوشانبلاغی
شهید شكری دوشانبلاغی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید زنده دل بریس
شهید زنده دل بریس
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید رضائیان سقزچی
شهید رضائیان سقزچی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید رجبی هشنه
شهید رجبی هشنه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید ذاکر 1 آبی بیگلو
شهید ذاکر 1 آبی بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید جهانگیری
شهید جهانگیری
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید جودی میناآباد
شهید جودی میناآباد
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید جلالی مرنی
شهید جلالی مرنی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید جعفرخراسانی سعیدآباد
شهید جعفرخراسانی سعیدآباد
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید باهنرعلی بلاغی
شهید باهنرعلی بلاغی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید امامی جید
شهید امامی جید
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی تفیه
شهید اشرفی اصفهانی تفیه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهریار اولاغان
شهریار اولاغان
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه شهدای نیارق
شهدای نیارق
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه سیزده آبان قره تپه
سیزده آبان قره تپه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه سید مصطفی خمینی
سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه سارا آبی بیگلو
سارا آبی بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه زینبیه دولت آباد
زینبیه دولت آباد
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه رودکی مهدی پستی
رودکی مهدی پستی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه روحانی محمودآباد
روحانی محمودآباد
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه دکترعلی شریعتی آلادیزگه
دکترعلی شریعتی آلادیزگه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه خاتم الانبیاء (ص)
خاتم الانبیاء (ص)
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه حکیم الهی کله سر
حکیم الهی کله سر
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه حضرت قاسم دورجین
حضرت قاسم دورجین
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه حضرت سكینه
حضرت سكینه
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه حر دولت آباد
حر دولت آباد
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
مدرسه حبیب ابن مظاهر سربند
حبیب ابن مظاهر سربند
نامشخص - دبستان اردبیل نمین
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر نمین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر نمین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر نمین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر نمین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.