شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر سروآباد

مدرسه فنی حرفه ای نوآوران
فنی حرفه ای نوآوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه مولوی کرد
مولوی کرد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه معلم قلعه جی
معلم قلعه جی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه فنی خوش مهر سروآباد
فنی خوش مهر سروآباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه فنی خوش مهر
فنی خوش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه علاقمندان بیساران
علاقمندان بیساران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه صیدی اورامان
صیدی اورامان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه شهید بهرامی دزلی
شهید بهرامی دزلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه راضیه بیساران
راضیه بیساران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه خوشه سپهر دل
خوشه سپهر دل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه اسرای اورامان
اسرای اورامان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سروآباد
مدرسه امام محمد غزالی دل
امام محمد غزالی دل
مختلط - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید خضری اورامان
شهید خضری اورامان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید بهشتی گواز
شهید بهشتی گواز
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید بهشتی گلانه
شهید بهشتی گلانه
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید بهشتی کماله
شهید بهشتی کماله
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید بهشتی ژریژه
شهید بهشتی ژریژه
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید باهنر نوین
شهید باهنر نوین
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید باهنر دزوند سفلی
شهید باهنر دزوند سفلی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید باهنر خشکین
شهید باهنر خشکین
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید باهنر بوریدر
شهید باهنر بوریدر
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید ارزق جولانده
شهید ارزق جولانده
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید ابوعمار سروآباد
شهید ابوعمار سروآباد
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید ابوعمار سرخه توت
شهید ابوعمار سرخه توت
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید محمودی ژیوار
شهید محمودی ژیوار
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید خدری دمیو
شهید خدری دمیو
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید بهشتی کماله
شهید بهشتی کماله
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهدای یوژنان
شهدای یوژنان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهدای نسنار
شهدای نسنار
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهدای سلین
شهدای سلین
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهدای ژان
شهدای ژان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهدای چشمیدر
شهدای چشمیدر
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهدا قلعه جی
شهدا قلعه جی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه سعدی دهکانان
سعدی دهکانان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه زینب کبری دزلی
زینب کبری دزلی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه قدس پایگلان
قدس پایگلان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه دانش سپیددار
دانش سپیددار
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه حضرت خدیجه بیساران
حضرت خدیجه بیساران
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه پیام ذلکه
پیام ذلکه
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه بنیاد 15 خرداد قلعه گاه سفلی
بنیاد 15 خرداد قلعه گاه سفلی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه بنیاد 15 خرداد خانقاء رزاب
بنیاد 15 خرداد خانقاء رزاب
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه بلال حبشی سرومال
بلال حبشی سرومال
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه آموزگار سعید سجادی کلجی
آموزگار سعید سجادی کلجی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه ایثار زوم
ایثار زوم
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه انقلاب اسلامی بندول
انقلاب اسلامی بندول
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه انصارناو
انصارناو
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه اندیشه رودبر
اندیشه رودبر
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه امیرکبیر ذکریان
امیرکبیر ذکریان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه امام خمینی دره ناخی
امام خمینی دره ناخی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه اقبال لاهوری هزارخانی
اقبال لاهوری هزارخانی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه اخلاص عباس آباد
اخلاص عباس آباد
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه ابوذر غفاری سرپیر
ابوذر غفاری سرپیر
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه ابوذر احمدآباد
ابوذر احمدآباد
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه شهید مطهری آلمانه
شهید مطهری آلمانه
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه 7 تیر هرسین
7 تیر هرسین
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه 22 بهمن شهداء دگاگا
22 بهمن شهداء دگاگا
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه 22 بهمن تخان
22 بهمن تخان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه 17 شهریورماضی بن
17 شهریورماضی بن
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه هفده شهریور درکی
هفده شهریور درکی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه نسیبه اورامان
نسیبه اورامان
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه مرضیه درکی
مرضیه درکی
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه محمد تقی داورپناه حسین آباد
محمد تقی داورپناه حسین آباد
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه قدس رزاب
قدس رزاب
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
مدرسه فلسطین رودبار
فلسطین رودبار
نامشخص - دبستان کردستان سروآباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر سروآباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر سروآباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر سروآباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر سروآباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.