جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر ابرکوه ابرکوه

مدرسه کاردانش طوبی
کاردانش طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش آمنه
کاردانش آمنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش آزاده
کاردانش آزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش شهدای بهمن
کاردانش شهدای بهمن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه کاردانش فجر
کاردانش فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد ابرکوه
مدرسه حرفه ای ایثار
حرفه ای ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ابرکوه
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد ابرکوه
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه هوشیاران
هوشیاران
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه نجابت
نجابت
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید نجاتی
شهید نجاتی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید محمود زارع
شهید محمود زارع
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید محمد فلاح زاده
شهید محمد فلاح زاده
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید غلامعلی فلاح
شهید غلامعلی فلاح
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید علیرضا کارگر
شهید علیرضا کارگر
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید علی نقی کارگر
شهید علی نقی کارگر
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید عبدالرحمن آدمی
شهید عبدالرحمن آدمی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید صافی
شهید صافی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید رحیم محمدزاده
شهید رحیم محمدزاده
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید حسین آدمی
شهید حسین آدمی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید حسن بازاری پور
شهید حسن بازاری پور
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید پور عباس
شهید پور عباس
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید آیت اله دستغیب
شهید آیت اله دستغیب
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید اسماعیل پور
شهید اسماعیل پور
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید نجاتعلی زمانی
شهید نجاتعلی زمانی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید محمود فلاح زاده
شهید محمود فلاح زاده
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید محمد علی فلاح زاده
شهید محمد علی فلاح زاده
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید حق شناس
شهید حق شناس
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهیدان صافی
شهیدان صافی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید عبدالرحمن آدمی
شهید عبدالرحمن آدمی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید حق دوست
شهید حق دوست
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید حسن زارع
شهید حسن زارع
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهید پورعباس
شهید پورعباس
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی
سید جمال الدین اسد آبادی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه حمزه (ع)
حمزه (ع)
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
مدرسه جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
نامشخص - دبستان یزد ابرکوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر ابرکوه ابرکوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر ابرکوه ابرکوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر ابرکوه ابرکوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر ابرکوه ابرکوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.