جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر دهگلان

مدرسه کاردانش فرزانگان
کاردانش فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش خسروی کردستانی
کاردانش خسروی کردستانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش پویای بلبان آباد
کاردانش پویای بلبان آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه کاردانش بعثت
کاردانش بعثت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان دهگلان
مدرسه حرفه ای ابتکار
حرفه ای ابتکار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دهگلان
مدرسه آزادی
آزادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دهگلان
مدرسه فنی آزادی
فنی آزادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دهگلان
مدرسه خسروی کردستانی
خسروی کردستانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دهگلان
مدرسه هسته مشاوره
هسته مشاوره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دهگلان
مدرسه کشاورزی خسروی کردستانی
کشاورزی خسروی کردستانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان دهگلان
مدرسه شکوفه‌های انقلاب 2
شکوفه‌های انقلاب 2
مختلط - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه سمیه باشماق
سمیه باشماق
دخترانه - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید سمیه بلبان آباد
شهید سمیه بلبان آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید رجائی هلیزآباد
شهید رجائی هلیزآباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید رجائی قلعه گاه
شهید رجائی قلعه گاه
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید رجائی حسینی
شهید رجائی حسینی
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید رجائی آلی پینک
شهید رجائی آلی پینک
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید رجائی امیرآباد
شهید رجائی امیرآباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید رجایی سرنجیانه
شهید رجایی سرنجیانه
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید دستغیب حقه
شهید دستغیب حقه
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید خالدیان توبره ریز
شهید خالدیان توبره ریز
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید حسین پناهی قروچای
شهید حسین پناهی قروچای
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید تعریف تاته رشید
شهید تعریف تاته رشید
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید بهشتی حسن آباد
شهید بهشتی حسن آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید بهشتی جوانمردآباد
شهید بهشتی جوانمردآباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید بهشتی تیلکو
شهید بهشتی تیلکو
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید برخورداری
شهید برخورداری
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید باهنر نبی آباد
شهید باهنر نبی آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید باهنر میمون آباد
شهید باهنر میمون آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید باهنر قادرمرز
شهید باهنر قادرمرز
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید باهنر خان آباد
شهید باهنر خان آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید باهنر تازه آباد گاومیشان
شهید باهنر تازه آباد گاومیشان
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید اکبری سعیدآباد
شهید اکبری سعیدآباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید اصفهانی بریاخان
شهید اصفهانی بریاخان
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید اسدآبادی سالارآباد
شهید اسدآبادی سالارآباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید احمدی کروندان
شهید احمدی کروندان
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید لاهوری آسیابجوب
شهید لاهوری آسیابجوب
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید عباس عزتی چاغر بلاغ
شهید عباس عزتی چاغر بلاغ
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید صادقی سیس
شهید صادقی سیس
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید صادق رستمی کچی گرد
شهید صادق رستمی کچی گرد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید حسینی بلدستی
شهید حسینی بلدستی
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شهید حبیب الله محمدی
شهید حبیب الله محمدی
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه شادی
شادی
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه سید قطب سرابشهرک
سید قطب سرابشهرک
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه زینب باشماق
زینب باشماق
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه محمد تقی داورپناه کرگ آباد
محمد تقی داورپناه کرگ آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه لاله ای
لاله ای
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه کاکوی علیا
کاکوی علیا
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه کاکوی سفلی
کاکوی سفلی
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه صداقت قره بلاغ پنجه
صداقت قره بلاغ پنجه
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه سنایی کلکه
سنایی کلکه
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه سلسله
سلسله
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه سراب شیخ حسن
سراب شیخ حسن
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه احمد آباد پنجه
احمد آباد پنجه
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه خیرساز مرحومه حسین پناهی
خیرساز مرحومه حسین پناهی
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه جزیره
جزیره
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه توحید مرادآباد
توحید مرادآباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه توحید چراغ آباد
توحید چراغ آباد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه تربیت 2
تربیت 2
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه تربیت 1
تربیت 1
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه پانزده خرداد قلعه فولاد
پانزده خرداد قلعه فولاد
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
مدرسه بهاران سیس
بهاران سیس
نامشخص - دبستان کردستان دهگلان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر دهگلان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر دهگلان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر دهگلان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر دهگلان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.