دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه

مدرسه آیت اله طالقانی
آیت اله طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه مطهره 1
مطهره 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه دکتر حسابی 1
دکتر حسابی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه فنی شعف
فنی شعف
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس ناحیه 4
مدرسه آمنه بنت وهب 2
آمنه بنت وهب 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه حاج زرگرزاده 2
حاج زرگرزاده 2
دخترانه - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه رازی 1
رازی 1
پسرانه - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه یاس نبی 2
یاس نبی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه یاس نبی 1
یاس نبی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه یارمهربان 1
یارمهربان 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه هوشمند
هوشمند
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه ولی عصر(عج) 1
ولی عصر(عج) 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه نبوت 2
نبوت 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه نبوت 1
نبوت 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه مینوی خرد
مینوی خرد
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه میزان
میزان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه مهرگان 2
مهرگان 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه مهرگان 1
مهرگان 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه مهرسان
مهرسان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه معرفت 2
معرفت 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه معرفت 1
معرفت 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه معارف
معارف
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه محمد مهدی مهیا
محمد مهدی مهیا
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه گلستان سعدي 1
گلستان سعدي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه گلستان 2
گلستان 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه گلستان 1
گلستان 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه گلچهره
گلچهره
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه گل پونه ها
گل پونه ها
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه کوثر 2
کوثر 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه فردوسی 2
فردوسی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه فردوسی 1
فردوسی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه غدیر2
غدیر2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه غدیر 1
غدیر 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه علی بن ابیطالب1
علی بن ابیطالب1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه علی اصغرمهیا 2
علی اصغرمهیا 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه عادل زاده 2
عادل زاده 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه عادل زاده 1
عادل زاده 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه ظفر1
ظفر1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه ضامن آهو
ضامن آهو
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه صبح امید
صبح امید
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه صاحب الزمان 2
صاحب الزمان 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه صاحب الزمان 1
صاحب الزمان 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شیخ کلینی 2
شیخ کلینی 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد مسعود مستجابي 1
شهيد مسعود مستجابي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد روزيطلب
شهيد روزيطلب
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد جبيب فردي 1
شهيد جبيب فردي 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد پرويز روحاني 2
شهيد پرويز روحاني 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد پرويز روحاني 1
شهيد پرويز روحاني 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيدان اقبال پور 1
شهيدان اقبال پور 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد احمد کشميري 1
شهيد احمد کشميري 1
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد نور علي دهقان
شهيد نور علي دهقان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد مستجابي
شهيد مستجابي
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد محمود شامخي 2
شهيد محمود شامخي 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد محمود شامخي
شهيد محمود شامخي
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد علي باز زارع 2
شهيد علي باز زارع 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد شهريار شاني منش
شهيد شهريار شاني منش
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد سيف اله دهقان
شهيد سيف اله دهقان
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد حسن علي فرهادي 2
شهيد حسن علي فرهادي 2
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد حبيب فردي
شهيد حبيب فردي
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
مدرسه شهيد پرويز روحاني
شهيد پرويز روحاني
نامشخص - دبستان فارس ناحیه 4
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر شیراز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.