شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر بادرود

مدرسه کاردانش معراج
کاردانش معراج
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان امامزاده
مدرسه معراج بادرود
معراج بادرود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان امامزاده
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان امامزاده
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان امامزاده
مدرسه شهید محمدرضا شهنازی
شهید محمدرضا شهنازی
پسرانه - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید کبیری
شهید کبیری
پسرانه - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه فردوسی بادرود
فردوسی بادرود
پسرانه - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
پسرانه - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید علی شفیعی اریسمان
شهید علی شفیعی اریسمان
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید باقری ده آباد
شهید باقری ده آباد
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهدای ده آباد
شهدای ده آباد
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه تربیت فمی
تربیت فمی
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه آیت اله کاشانی
آیت اله کاشانی
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه آیت الله صدر خالد آباد
آیت الله صدر خالد آباد
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه فضیلت متین آباد
فضیلت متین آباد
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه عدالت متین آباد
عدالت متین آباد
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید صفدری اریسمان
شهید صفدری اریسمان
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید تحویلیان
شهید تحویلیان
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید مهندس ذوالفقار پور
شهید مهندس ذوالفقار پور
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید حسین قارداشی
شهید حسین قارداشی
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه جابر بادرود
جابر بادرود
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه طلوع آزادی
طلوع آزادی
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه عصمت ده آباد
عصمت ده آباد
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید شفیعیان
شهید شفیعیان
نامشخص - دبستان اصفهان امامزاده
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه شهید چمران خالد آباد
شهید چمران خالد آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه شهدای خالد آباد
شهدای خالد آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه حضرت امام خمینی بادرود
حضرت امام خمینی بادرود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان امامزاده
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه شهید کرمانی نژاد
شهید کرمانی نژاد
پسرانه - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه جابر ابن عبدالله انصاری
جابر ابن عبدالله انصاری
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه محسن غلامی
محسن غلامی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه شهید موذنی اریسمان
شهید موذنی اریسمان
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره اول متوسطه اصفهان امامزاده
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر بادرود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر بادرود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر بادرود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر بادرود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.