جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه

مدرسه کاردانش کاوش 1
کاردانش کاوش 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ملت
کاردانش ملت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش معرفت
کاردانش معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش محمدیان
کاردانش محمدیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی
کاردانش علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش صدف
کاردانش صدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش سمانه
کاردانش سمانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ساره 2
کاردانش ساره 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دانش پژوه
کاردانش دانش پژوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آیت
کاردانش آیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آگاه
کاردانش آگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ابوالفضل
کاردانش ابوالفضل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی 2
کاردانش علوی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه پویش 2
پویش 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه ثامن الحجج (ع) فنی
ثامن الحجج (ع) فنی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه ثامن الحجج (ع) حرفه ای
ثامن الحجج (ع) حرفه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه میرداماد فنی
میرداماد فنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه دانش پژوه 2 حرفه ای
دانش پژوه 2 حرفه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه دانش پژوه 1 حرفه
دانش پژوه 1 حرفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه حورا حرفه ای
حورا حرفه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه امت 1
امت 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهدای معلم 2
شهدای معلم 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه مشعر 2
مشعر 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه فضیلت 2
فضیلت 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهید مصطفایی 2
شهید مصطفایی 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه رسالت2
رسالت2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه امیدآینده 1
امیدآینده 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه حضرت رقيه 1
حضرت رقيه 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه نبوت 1
نبوت 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهيد مزرعه
شهيد مزرعه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهید سهیلا قشقایی 2
شهید سهیلا قشقایی 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شقایق 1
شقایق 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه پژوهش
پژوهش
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه آزادی
آزادی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه کوثر 2
کوثر 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شقایق 2
شقایق 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه سلسله
سلسله
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه ایران
ایران
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه امت 2
امت 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه صفا
صفا
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه حاج محمدرضا هدایت
حاج محمدرضا هدایت
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه رهنما
رهنما
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه اروند 1
اروند 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه ایمان
ایمان
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه استاد شهریار 2
استاد شهریار 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه طوبی
طوبی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه نبوت 2
نبوت 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهید حلاج پور
شهید حلاج پور
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه رسالت 1
رسالت 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه استاد شهريار 1
استاد شهريار 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهید جلالی
شهید جلالی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه اروند 2
اروند 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه فضیلت 1
فضیلت 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه مشعر 1
مشعر 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهید دیلمی 2
شهید دیلمی 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهید مصطفایی 1
شهید مصطفایی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه شهدای معلم 1
شهدای معلم 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.