جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اردبیل شهر گرمی

مدرسه کاردانش شهید رحیمی
کاردانش شهید رحیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش ايثارگران 2
کاردانش ايثارگران 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش ايثارگران 1
کاردانش ايثارگران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش انديشه
کاردانش انديشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش المهدی
کاردانش المهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اردبیل مغان
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مغان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مغان
مدرسه فنی حرفه ای امیرکبیر
فنی حرفه ای امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مغان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اردبیل مغان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان اردبیل مغان
مدرسه شاهد 2
شاهد 2
پسرانه - دبستان اردبیل مغان
مدرسه بحرالعلوم
بحرالعلوم
پسرانه - دبستان اردبیل مغان
مدرسه تربيت
تربيت
مختلط - دبستان اردبیل مغان
مدرسه محلاتی
محلاتی
مختلط - دبستان اردبیل مغان
مدرسه سلمان فارسی سلاله
سلمان فارسی سلاله
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه دکتر مفتح جين کندي
دکتر مفتح جين کندي
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه دکتر چمران شوربلاغ
دکتر چمران شوربلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه دانش شیلوه
دانش شیلوه
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه داشدبی
داشدبی
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه داشبلاغ
داشبلاغ
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه خیبرتنگ
خیبرتنگ
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه خواجه نصیر
خواجه نصیر
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه حکیم اجیرلوکندی
حکیم اجیرلوکندی
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه حضرت علی اصغراوچ آغاج
حضرت علی اصغراوچ آغاج
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه حرمت اوجاق آلازار
حرمت اوجاق آلازار
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه حجاج بن زید عدی چونذرق
حجاج بن زید عدی چونذرق
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه حافظچونگنش
حافظچونگنش
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه چونخانی
چونخانی
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه جماران آزادلو
جماران آزادلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه تپه باشی
تپه باشی
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه تازه کند
تازه کند
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه پیره خلیل
پیره خلیل
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه پژوهش زنگبار
پژوهش زنگبار
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه بلال کلان
بلال کلان
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه باقرلو
باقرلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه بابي
بابي
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه آيت اله خوانساري تولير
آيت اله خوانساري تولير
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه آیت اله میرزای شیرازی مغوان
آیت اله میرزای شیرازی مغوان
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه آیت اله مشگینی دمیرچلو
آیت اله مشگینی دمیرچلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه آیت اله صدرچ لک
آیت اله صدرچ لک
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه آیت اله جنتی قره یتاق
آیت اله جنتی قره یتاق
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ايلخانلار
ايلخانلار
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه انگورد
انگورد
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه انقلاب رحیملو
انقلاب رحیملو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه امام موسی صدرها چاکند
امام موسی صدرها چاکند
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه امام خميني زنگير
امام خميني زنگير
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه امام (ره)
امام (ره)
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه اقبال غفارکندي
اقبال غفارکندي
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ارشاد سياوش
ارشاد سياوش
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ابوسعیدوان علیا
ابوسعیدوان علیا
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ابوذرا فچه
ابوذرا فچه
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ابن سینا عبابیگلو
ابن سینا عبابیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ابرارها چاکندموران
ابرارها چاکندموران
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه یدی قارداش
یدی قارداش
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه همشان
همشان
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه همت درمانلو
همت درمانلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه هدایت هادی بیگلو
هدایت هادی بیگلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه وان سفلی
وان سفلی
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه نوید پرمهر
نوید پرمهر
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه نواب صفوی بشیرلو
نواب صفوی بشیرلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه نقاره
نقاره
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه نظامی قهرمانلو
نظامی قهرمانلو
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
مدرسه ملاسيد محسن صديقي
ملاسيد محسن صديقي
نامشخص - دبستان اردبیل مغان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اردبیل شهر گرمی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اردبیل شهر گرمی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اردبیل شهر گرمی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اردبیل شهر گرمی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.