شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر بسطام

مدرسه کاردانش شهدا
کاردانش شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش سپیده
کاردانش سپیده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان بسطام
مدرسه كوشش
كوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان بسطام
مدرسه مبین
مبین
پسرانه - دبستان سمنان بسطام
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه هاتف
هاتف
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه نبوت بسطام
نبوت بسطام
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه معلم شهید هاشمی
معلم شهید هاشمی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه معلم شهید موسی الرضا سعدی
معلم شهید موسی الرضا سعدی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه مصباح
مصباح
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه متقین
متقین
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه قمر بنی هاشم (ع)
قمر بنی هاشم (ع)
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه عشق و ایثار و شهادت
عشق و ایثار و شهادت
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه صدیق
صدیق
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه شهیدان فضلی
شهیدان فضلی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه شهیدان فردوسی
شهیدان فردوسی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه سید جمال الدین
سید جمال الدین
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه غدیر خم
غدیر خم
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه برکت قهج
برکت قهج
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه خیر حاج حسن مهدوی
خیر حاج حسن مهدوی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه خرقانی
خرقانی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه حضرت قائم (عج)
حضرت قائم (عج)
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه جواد الائمه (ع)
جواد الائمه (ع)
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه جماران
جماران
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه پیشوا
پیشوا
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه بایزید
بایزید
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه بانو نصرت خادمی
بانو نصرت خادمی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه بابا طاهر
بابا طاهر
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه آیت ا... طالقانی
آیت ا... طالقانی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه آیت ا... کاشانی
آیت ا... کاشانی
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه امید بسطام
امید بسطام
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه 72 تن
72 تن
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان سمنان بسطام
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه فاطمه الزهراء
فاطمه الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه عشق و ایثار و شهادت
عشق و ایثار و شهادت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه شهیدان شریعتی
شهیدان شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه سپیده
سپیده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه ریحانة الرسول
ریحانة الرسول
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
مدرسه راهیان علم
راهیان علم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان بسطام
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر بسطام را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر بسطام انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر بسطام ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر بسطام را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.