سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه

مدرسه کار دانش ریحانه
کار دانش ریحانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهید یوسفی
کاردانش شهید یوسفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاردانش شهیدان آرمین
کاردانش شهیدان آرمین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فنی و حرفه ای کار و اندیشه
فنی و حرفه ای کار و اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فنی دارالفنون
فنی دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فنی دارالفنون
فنی دارالفنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فنی شهید کاظمیان
فنی شهید کاظمیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فنی حرفه ای آزادگان
فنی حرفه ای آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه حرفه ای پویا
حرفه ای پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه آرمینه مصلی نژاد
آرمینه مصلی نژاد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه پیام
پیام
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شفیعی منفرد
شفیعی منفرد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه حاج تقی موسسی
حاج تقی موسسی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه ستاره های آسمانی
ستاره های آسمانی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید فاطمه کفاش
شهید فاطمه کفاش
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید محمود زمانی
شهید محمود زمانی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه رضوی
رضوی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه مهارت
مهارت
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهیدان سازگار
شهیدان سازگار
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه خیر میرزا جواد باقرزاده
خیر میرزا جواد باقرزاده
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه افشارنژاد 2
افشارنژاد 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه افشار نژاد
افشار نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه یاس
یاس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه هما
هما
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه هاله
هاله
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه نیک شاد
نیک شاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه نهال دانش
نهال دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه نور هدایت
نور هدایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه میر عماد
میر عماد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه مهدی
مهدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه مفتاح
مفتاح
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه مستر شدی
مستر شدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه ماهان
ماهان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه لادن
لادن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه گلهای قرآنی
گلهای قرآنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه گلستان علم
گلستان علم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه گل واژه های ایمان
گل واژه های ایمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه كاوش
كاوش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فرهاد
فرهاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه فروغ دانایی
فروغ دانایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه غنچه
غنچه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه علم و دانش
علم و دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه علم افروزان
علم افروزان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه عاطفه
عاطفه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه طلیعه نور
طلیعه نور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه طلائیه
طلائیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه صدف
صدف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه صبا
صبا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید مغفرتی
شهید مغفرتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید علیپور
شهید علیپور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید زواریان
شهید زواریان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید رضائی غیرتی
شهید رضائی غیرتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید دستگردی 2
شهید دستگردی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید دستگردی 1
شهید دستگردی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
مدرسه شهید حافظه سلیمانشاهی
شهید حافظه سلیمانشاهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 6
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.