چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر دستگرد برخوار

مدرسه کاردانش نور 1
کاردانش نور 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان برخوار
مدرسه کاردانش حافظ
کاردانش حافظ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان برخوار
مدرسه کاردانش بو علی
کاردانش بو علی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان برخوار
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان برخوار
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان برخوار
مدرسه حرفه ای سحر
حرفه ای سحر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان برخوار
مدرسه شهید فتاحی
شهید فتاحی
دخترانه - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهدای لودریچه
شهدای لودریچه
دخترانه - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه کودکان اسلام
کودکان اسلام
پسرانه - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید فتاحی
شهید فتاحی
پسرانه - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
پسرانه - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید موسی کلانتری
شهید موسی کلانتری
پسرانه - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه ادهم 2
ادهم 2
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه ادهم
ادهم
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه اباذر
اباذر
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه هدی
هدی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه نسیم بهشت
نسیم بهشت
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه مکتب الزهرا
مکتب الزهرا
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه مرتضی مریخی پور
مرتضی مریخی پور
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه محترم یزدان پناه
محترم یزدان پناه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه كوثر نبی
كوثر نبی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه کوثر حبیب آباد
کوثر حبیب آباد
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه قاصدک
قاصدک
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه فجر علی آباد چی
فجر علی آباد چی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه عالیه
عالیه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه طیب
طیب
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه طلوع اندیشه
طلوع اندیشه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید محسن فاضل زاده
شهید محسن فاضل زاده
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید حسین زاده
شهید حسین زاده
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید مرتضی نریمانی
شهید مرتضی نریمانی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید عباس کرمی
شهید عباس کرمی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید سید محسن مهاجر
شهید سید محسن مهاجر
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید ستوان معینی
شهید ستوان معینی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید رفیعی
شهید رفیعی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید حسین حیدری
شهید حسین حیدری
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید آیت الله دستغیب
شهید آیت الله دستغیب
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شهید آقابابائی
شهید آقابابائی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شمیسا
شمیسا
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شریعتی 2
شریعتی 2
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه شریعتی 1
شریعتی 1
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه سوم خرداد
سوم خرداد
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه سلمان
سلمان
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه سادات 1
سادات 1
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه رستگار
رستگار
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه محمد امین (ص) 2
محمد امین (ص) 2
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه حاج مصطفی مریخی پور
حاج مصطفی مریخی پور
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه تبسم
تبسم
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه پردیس دانش 2
پردیس دانش 2
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه پردیس دانش
پردیس دانش
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه پرتو انقلاب اسلامی
پرتو انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه بنیاد برکت شاپورآباد
بنیاد برکت شاپورآباد
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان اصفهان برخوار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر دستگرد برخوار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر دستگرد برخوار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر دستگرد برخوار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر دستگرد برخوار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.