دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر رودهن

مدرسه کاردانش اندیشه فردا
کاردانش اندیشه فردا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران رودهن
مدرسه فنی نوین آفرین
فنی نوین آفرین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران رودهن
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه هموطن
هموطن
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه محمدباقر صدر 2
محمدباقر صدر 2
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه محمدباقر صدر 1
محمدباقر صدر 1
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه عباس آباد
عباس آباد
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهید محمود میریعقوبی
شهید محمود میریعقوبی
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهید محمد باقر صدر
شهید محمد باقر صدر
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهید محسنیان جورد
شهید محسنیان جورد
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهید سجادیان
شهید سجادیان
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهید رجایی زره در
شهید رجایی زره در
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهید احمد نظری آردینه
شهید احمد نظری آردینه
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهدای هفتم تیرمبارک آباد
شهدای هفتم تیرمبارک آباد
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه شهداء کریتون
شهداء کریتون
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه زنده یاد بهزادشاه محمدیان
زنده یاد بهزادشاه محمدیان
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه پروین اعتصامی 2
پروین اعتصامی 2
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه آزاده رودهن
آزاده رودهن
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه الهی
الهی
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه 15 خرداد عباس آباد
15 خرداد عباس آباد
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان تهران رودهن
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه سما
سما
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه آفتابگردان
آفتابگردان
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه راه پویش
راه پویش
دخترانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه فرجاد
فرجاد
پسرانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه باب الهدی
باب الهدی
پسرانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه البرز
البرز
پسرانه - دبستان تهران رودهن
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه همت
همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه نوید دانش
نوید دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه شهید سلطان آهی
شهید سلطان آهی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه شادروان حبیبی
شادروان حبیبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه سیدالشهداء (ع)
سیدالشهداء (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه حاج محمد ابراهیمی
حاج محمد ابراهیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه امیرالمومنین (ع)
امیرالمومنین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه 9 دی
9 دی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه مبین
مبین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه البرز
البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران رودهن
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران رودهن
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران رودهن
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران رودهن
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره اول متوسطه تهران رودهن
مدرسه شهید باباعلی نصیری
شهید باباعلی نصیری
نامشخص - دوره اول متوسطه تهران رودهن
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر رودهن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر رودهن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر رودهن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر رودهن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.