چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر گرگان

مدرسه کاردانش امام صادق
کاردانش امام صادق
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش کاوش
کاردانش کاوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش رسول اکرم
کاردانش رسول اکرم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه کاردانش الزهرا 1
کاردانش الزهرا 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گرگان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گرگان
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گرگان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه امام صادق 2
امام صادق 2
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید تاجیک
شهید تاجیک
دخترانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه مهدیه 1
مهدیه 1
پسرانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
پسرانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه اوج
اوج
پسرانه - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید گل محمدی
شهید گل محمدی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید گرزین قرن آباد
شهید گرزین قرن آباد
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید گرایلی
شهید گرایلی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید صادق تازیکه
شهید صادق تازیکه
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید شریعتی فرد
شهید شریعتی فرد
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید سنگدوینی
شهید سنگدوینی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید رضائی
شهید رضائی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید داود جهان تیغ
شهید داود جهان تیغ
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید حیدر عباسیان
شهید حیدر عباسیان
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهید امیر جلینی کرد
شهید امیر جلینی کرد
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهدای محمدآباد
شهدای محمدآباد
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهدای کفشگیری
شهدای کفشگیری
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهدای زیارت 2
شهدای زیارت 2
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهدای زیارت 1
شهدای زیارت 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شهدا لشکر 30
شهدا لشکر 30
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه شکوفه های انقلاب نودیجه
شکوفه های انقلاب نودیجه
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سید الشهداء
سید الشهداء
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سعادت حسن آباد
سعادت حسن آباد
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سدره المنتهی
سدره المنتهی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سجادیه 1
سجادیه 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه سجادیه 1
سجادیه 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه ستارگان 2
ستارگان 2
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه ستارگان 1
ستارگان 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه ستار زاده 1
ستار زاده 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه ساعی
ساعی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه زینب کبری
زینب کبری
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رودکی کماسی
رودکی کماسی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رودکی دو کماسی
رودکی دو کماسی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رودکی آهنگر محله
رودکی آهنگر محله
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رسالت حسن آباد
رسالت حسن آباد
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رازی 1
رازی 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه رازی 2
رازی 2
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه ذهن برتر
ذهن برتر
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه دین و دانش
دین و دانش
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه پیوند
پیوند
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه جوان مدرسه ساز 2
جوان مدرسه ساز 2
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه جوان مدرسه ساز 1
جوان مدرسه ساز 1
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه خیر اندیشان
خیر اندیشان
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه خواجه میرزائی یزدی
خواجه میرزائی یزدی
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
مدرسه خاتم النبین
خاتم النبین
نامشخص - دبستان گلستان گرگان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر گرگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر گرگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر گرگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر گرگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.