امروز جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه

مدرسه شهید امینی
شهید امینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه سماء 2
سماء 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه عاطفه
عاطفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید باكری تركمان
شهید باكری تركمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید امینی
شهید امینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه رسا
رسا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه پتروشیمی
پتروشیمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه ایرانیان
ایرانیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه ایران زمین 2
ایران زمین 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه ایران زمین 1
ایران زمین 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه احسان 2
احسان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه احسان 1
احسان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه هوشیار
هوشیار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه 23 تیر
23 تیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه سماء 1
سماء 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میرآقایی
میرآقایی
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه اسماعیل کلانتری
اسماعیل کلانتری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شهید پرهیزی 2
شهید پرهیزی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه شکرستان علم
شکرستان علم
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید امیرعلی مهدیزاده
معلم شهید امیرعلی مهدیزاده
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه انعام
انعام
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میرحسنی 2
میرحسنی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میرحسنی 1
میرحسنی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میثم تومتر
میثم تومتر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میثم 2
میثم 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه میاوق 2
میاوق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه مهر 2
مهر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه مه گل
مه گل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید هاشم جباری
معلم شهید هاشم جباری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید نقی رستمی
معلم شهید نقی رستمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید خلیل باقری
معلم شهید خلیل باقری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید حسین عباسی
معلم شهید حسین عباسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید اکبر یوسفی
معلم شهید اکبر یوسفی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه معلم شهید اسمعلی عبدیلی
معلم شهید اسمعلی عبدیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه محمود آباد 2
محمود آباد 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه محمود آباد
محمود آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه محمد صالحی 2
محمد صالحی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه متین 1
متین 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه مبینا
مبینا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه مبعث 2
مبعث 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه مبتکران
مبتکران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه گلستانه گلدانلو
گلستانه گلدانلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه گلچین
گلچین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه گزنه کش
گزنه کش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه کنعان ایل
کنعان ایل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه کاوش
کاوش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه کاشف
کاشف
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه کاروانسرا 2
کاروانسرا 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه کاروانسرا
کاروانسرا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه قمشلو 2
قمشلو 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه قمشلو
قمشلو
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه قره آغاج اولیا
قره آغاج اولیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فخر دانش
فخر دانش
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فجر 2
فجر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فجر 1
فجر 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فاطمه زهرا (ع) 2
فاطمه زهرا (ع) 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فاطمه زهرا (ع) 1
فاطمه زهرا (ع) 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه فاطمه الزهرا (س) 1
فاطمه الزهرا (س) 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
مدرسه علیزاده گوک تپه 2
علیزاده گوک تپه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر ارومیه ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.