سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر مهاجران

مدرسه کاردانش پژواک
کاردانش پژواک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی شازند
مدرسه کاردانش بصیرت
کاردانش بصیرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی شازند
مدرسه فنی و حرفه‌ای و کاردانش خوارزمی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش خوارزمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه وزیری
وزیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه کشاورزی علی ابن ابیطالب
کشاورزی علی ابن ابیطالب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه فنی نظامی عروضی
فنی نظامی عروضی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه فنی طالقانی
فنی طالقانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی شازند
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
پسرانه - دبستان مرکزی شازند
مدرسه دختران آفتاب
دختران آفتاب
دخترانه - دبستان مرکزی شازند
مدرسه سهراب سپهری
سهراب سپهری
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه ستارالعیوب
ستارالعیوب
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه سپاه
سپاه
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رویش
رویش
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رفیع
رفیع
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رشید
رشید
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه رزاق
رزاق
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه راستین
راستین
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه خیبر
خیبر
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه حدیبیه
حدیبیه
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه جوادیه
جوادیه
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه جانباز
جانباز
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه تعلیم
تعلیم
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه پند
پند
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه پاسدار
پاسدار
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه بیست و دو بهمن
بیست و دو بهمن
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه بیان
بیان
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه انبیاء
انبیاء
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه امانت
امانت
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه الهام
الهام
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه الزهراء
الزهراء
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه اعجاز
اعجاز
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه اصالت گاوگدار
اصالت گاوگدار
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه اسراء
اسراء
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه ابن حیان
ابن حیان
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه ابرار
ابرار
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان مرکزی شازند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر مهاجران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر مهاجران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر مهاجران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر مهاجران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.