جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر باشت

مدرسه کاردانش شهید خواجه زاده
کاردانش شهید خواجه زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه حرفه ای دکتر حسابی
حرفه ای دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه تدبیر ده بید
تدبیر ده بید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه بروجردی برغون
بروجردی برغون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه بخارائی آبکنارون
بخارائی آبکنارون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه آیت اله کاشانی فتح
آیت اله کاشانی فتح
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه ایثار ده توت
ایثار ده توت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام موسی کاظم (ع) ده بزرگ
امام موسی کاظم (ع) ده بزرگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام محمد باقر صدر امام ضامن
امام محمد باقر صدر امام ضامن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام محمد باقر (ع) کله گان
امام محمد باقر (ع) کله گان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام سجاد حاج قلندر
امام سجاد حاج قلندر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام سجاد
امام سجاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام رضا (ع) برمامیون
امام رضا (ع) برمامیون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام خمینی سرتنگ بیدک
امام خمینی سرتنگ بیدک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام حسین (ع) سرتیپ سرآباد
امام حسین (ع) سرتیپ سرآباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام جعفر صادق چم خون
امام جعفر صادق چم خون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه الزهرا
الزهرا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه اشكفت شاد
اشكفت شاد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه ادغامی نازنگون
ادغامی نازنگون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه اجاره دارمله برفی
اجاره دارمله برفی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه ابوذر آشیری
ابوذر آشیری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه 8 شهریور چشمه رشته
8 شهریور چشمه رشته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه یاسر تلخاب
یاسر تلخاب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه ولیعصر دهکندو شوش
ولیعصر دهکندو شوش
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه نیلوفر
نیلوفر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه نواب صفوی تنگ هنگون
نواب صفوی تنگ هنگون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه نواب صفوی بوستان کوچک
نواب صفوی بوستان کوچک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه میرزا رضای کرمانی بیدستان
میرزا رضای کرمانی بیدستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه میثم سرآبیز
میثم سرآبیز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه مقداد آبده گاه
مقداد آبده گاه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه مسلم کوهسرک سفلی
مسلم کوهسرک سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه مرزنگون
مرزنگون
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه خضراء
خضراء
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه مالک اشتر گروس
مالک اشتر گروس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه کوه کوچک
کوه کوچک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه قدس خان احمد علیا
قدس خان احمد علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه فجر کته
فجر کته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه فتح المبین زیردو خان احمد
فتح المبین زیردو خان احمد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه عمار چاه تلخ
عمار چاه تلخ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه عدالت لیراب
عدالت لیراب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه طریق القدس تل مویزی
طریق القدس تل مویزی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید واقفی کوهسرک علیا
شهید واقفی کوهسرک علیا
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید موسی صدرچم بلبل سفلی
شهید موسی صدرچم بلبل سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید مصطفی خمینی چهارراه گشین
شهید مصطفی خمینی چهارراه گشین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید محمدی دره باشت
شهید محمدی دره باشت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید کلانتری درک
شهید کلانتری درک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید کرمی کوه دهک سفلی
شهید کرمی کوه دهک سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید صابری پور چبکنم
شهید صابری پور چبکنم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید شیرودی شاد بهرام
شهید شیرودی شاد بهرام
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید ذوالقدر دلی رباط سفلی
شهید ذوالقدر دلی رباط سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید حسنی گوهرگان سفلی
شهید حسنی گوهرگان سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید بهنیاء اصل نیمدور
شهید بهنیاء اصل نیمدور
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی چشمه دره
شهید اشرفی اصفهانی چشمه دره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید احمد مرادی کوشک ظفری
شهید احمد مرادی کوشک ظفری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
مدرسه شهید موسی صدر
شهید موسی صدر
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد باشت
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر باشت را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر باشت انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر باشت ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر باشت را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.