شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر لار

مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس لارستان
مدرسه نغمه
نغمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس لارستان
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس لارستان
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه هاشمی زاده
هاشمی زاده
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه نغمه
نغمه
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه منتظران
منتظران
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه مکتب الزهرا (س)
مکتب الزهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه مشیری
مشیری
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه مدنی
مدنی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه محمد حسن رجایی
محمد حسن رجایی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه محمد خور
محمد خور
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه گلهای كورده
گلهای كورده
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه کشاورزان
کشاورزان
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه کامیابی خور
کامیابی خور
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه قا آنی
قا آنی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فرشاد
فرشاد
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فرزاد بنی زمان
فرزاد بنی زمان
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه علی بن ابیطالب (ع)
علی بن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه علی آباد
علی آباد
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه عطائی
عطائی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه عارف 1
عارف 1
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه عارف 2
عارف 2
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه عابدی
عابدی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه طاهره
طاهره
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شیخ عباس راستی
شیخ عباس راستی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید محرم آشوغ
شهید محرم آشوغ
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید بهمن باقری
شهید بهمن باقری
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید شکفته
شهید شکفته
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید خلیل زاده
شهید خلیل زاده
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید جاهدی
شهید جاهدی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید آیت اله نوری
شهید آیت اله نوری
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید اسماعیل شاکری
شهید اسماعیل شاکری
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید بهمن ارغوان
شهید بهمن ارغوان
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید طالعی
شهید طالعی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهید ابوالحسن طاهری
شهید ابوالحسن طاهری
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه شادروان زمانی
شادروان زمانی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه سینا دشتی
سینا دشتی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه سردشت
سردشت
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه ستارگان
ستارگان
نامشخص - دبستان فارس لارستان
مدرسه دهقانی
دهقانی
نامشخص - دبستان فارس لارستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر لار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر لار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر لار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر لار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.