سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر تنکابن

مدرسه کاردانش شهید عزیزاله گلین مقدم
کاردانش شهید عزیزاله گلین مقدم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران تنکابن
مدرسه کاردانش حضرت نرجس (س)
کاردانش حضرت نرجس (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران تنکابن
مدرسه شهید ساعی
شهید ساعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران تنکابن
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران تنکابن
مدرسه حرفه ای کیمیا
حرفه ای کیمیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران تنکابن
مدرسه حرفه ای رنگ وترنگ
حرفه ای رنگ وترنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران تنکابن
مدرسه ورزشی المپیک
ورزشی المپیک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران تنکابن
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران تنکابن
مدرسه شاهد 2
شاهد 2
دخترانه - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شاهد 1
شاهد 1
پسرانه - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه هاتف
هاتف
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه نیما
نیما
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه مریم جواهری
مریم جواهری
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه فاطمه حسینی
فاطمه حسینی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه عبد الصمد مومنی
عبد الصمد مومنی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهیدان موزونی
شهیدان موزونی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید ولی محمدی
شهید ولی محمدی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید نیکروش
شهید نیکروش
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید منصور گلیج
شهید منصور گلیج
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید معلمی
شهید معلمی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید معصومی
شهید معصومی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید مسلم بهادری
شهید مسلم بهادری
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید محمدرضا اوجانی
شهید محمدرضا اوجانی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید محمد مهدی گلیج مهدی آباد
شهید محمد مهدی گلیج مهدی آباد
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید محمد خیابانی
شهید محمد خیابانی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید محبوبی
شهید محبوبی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید گلی توانا
شهید گلی توانا
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید قناعت کن
شهید قناعت کن
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید فخراله بابائی
شهید فخراله بابائی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید عمرانی
شهید عمرانی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید عسگر پور
شهید عسگر پور
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید عبداله پور
شهید عبداله پور
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید طبری
شهید طبری
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید صیادی چناربن
شهید صیادی چناربن
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید صادقیان
شهید صادقیان
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید سیفورشعبانی
شهید سیفورشعبانی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید سلیمی پور
شهید سلیمی پور
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید سلیمی
شهید سلیمی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید زیدی
شهید زیدی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید رضوانی
شهید رضوانی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید رسولیان
شهید رسولیان
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید دریائی
شهید دریائی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید خدابخشی
شهید خدابخشی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید خانه کشی
شهید خانه کشی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید حسین احمدی
شهید حسین احمدی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید حاتمیان
شهید حاتمیان
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید جعفرپور
شهید جعفرپور
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
مدرسه شهید پورغلامی
شهید پورغلامی
نامشخص - دبستان مازندران تنکابن
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر تنکابن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر تنکابن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر تنکابن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر تنکابن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.