چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده خاوران

مدرسه شاهدنصر
شاهدنصر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهیدعطار 1
شهیدعطار 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه حضرت رقیه 1
حضرت رقیه 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه المهدی 1
المهدی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهدای کریمی 1
شهدای کریمی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه عذرا غفاری نیا
عذرا غفاری نیا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید ادب دوست 2
شهید ادب دوست 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه حافظ
حافظ
دخترانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهیدعرب عامری 1
شهیدعرب عامری 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه هشتم شهریور 1
هشتم شهریور 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید قربانی مطلق 1
شهید قربانی مطلق 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید مفتح 1
شهید مفتح 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه شهید قاضی طباطبایی
شهید قاضی طباطبایی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 15
مدرسه فجر
فجر
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه شهید همت
شهید همت
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه عذرا غفاری نیا
عذرا غفاری نیا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه شهید سید آقا
شهید سید آقا
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه شهدای اطلاعات
شهدای اطلاعات
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه شهید معتمدی
شهید معتمدی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه پروین اسفند
پروین اسفند
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه شهید آیت اله سعیدی
شهید آیت اله سعیدی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه تقوا پیشگان
تقوا پیشگان
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
مدرسه شهید رضوی
شهید رضوی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 15
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده خاوران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده خاوران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده خاوران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده خاوران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.