پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه حضرت ابوالفضل (ع)
حضرت ابوالفضل (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه ولایت فقیه 2
ولایت فقیه 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه ولایت فقیه 1
ولایت فقیه 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه والفجر 2
والفجر 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه هدیه
هدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه هدف زاهدان
هدف زاهدان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه هاجر2
هاجر2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه هاجر 1
هاجر 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نیکبخت 2
نیکبخت 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نیکبخت 1
نیکبخت 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نصرپکیل آباد
نصرپکیل آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه ندای توحید
ندای توحید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه نام آوران
نام آوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه میثم تمار فرهنگیان
میثم تمار فرهنگیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مهندس فرهاد براده 2
مهندس فرهاد براده 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مهندس فرهاد براده 1
مهندس فرهاد براده 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مهرزاهدان
مهرزاهدان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مهدی
مهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مطهره فرهنگیان 2
مطهره فرهنگیان 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مطهره فرهنگیان 1
مطهره فرهنگیان 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مصباح الهدی
مصباح الهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه مرتضی مختاری
مرتضی مختاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه محبت
محبت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه متقی
متقی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه لونکه
لونکه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه گوهرشاد 2
گوهرشاد 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه گوهرشاد 1
گوهرشاد 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه گلهای ایران
گلهای ایران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه گلستان توحید
گلستان توحید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه گلسار
گلسار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه کلی
کلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه قدس رستگاران
قدس رستگاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فردوس علوی
فردوس علوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فجردانش
فجردانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه فاروق اعظم
فاروق اعظم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه علم الهدی
علم الهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه عبدالعزیزریگی 2
عبدالعزیزریگی 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
مدرسه عبدالعزیزریگی 1
عبدالعزیزریگی 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.