چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر بافق

مدرسه کاردانش هدف
کاردانش هدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد بافق
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد بافق
مدرسه غدیر
غدیر
پسرانه - دبستان یزد بافق
مدرسه نور
نور
دخترانه - دبستان یزد بافق
مدرسه کوشک
کوشک
پسرانه - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
پسرانه - دبستان یزد بافق
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه مثنوی خلد برین
مثنوی خلد برین
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه طوبی
طوبی
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شیطور و دولت آباد
شیطور و دولت آباد
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید یوسف زاده بشکان
شهید یوسف زاده بشکان
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید بمان علی طالبی دخت
شهید بمان علی طالبی دخت
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید مصطفی خمینی بساب
شهید مصطفی خمینی بساب
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید حسن دهستانی
شهید حسن دهستانی
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید انغوزه ای
شهید انغوزه ای
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید اکرمی
شهید اکرمی
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه زهره
زهره
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه پیام
پیام
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه پاسداران انقلاب
پاسداران انقلاب
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه بوستان فضیلت
بوستان فضیلت
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه بنت الهدای صدر
بنت الهدای صدر
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه امید بافق
امید بافق
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان یزد بافق
مدرسه سماء
سماء
پسرانه - دبستان یزد بافق
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه شرف
شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه شایان
شایان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه آیت الله میرغنی زاده
آیت الله میرغنی زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد بافق
مدرسه فردوس
فردوس
دخترانه - دوره اول متوسطه یزد بافق
مدرسه اندیشه
اندیشه
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد بافق
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دوره اول متوسطه یزد بافق
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه یزد بافق
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بافق
مدرسه وحشی بافقی
وحشی بافقی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد بافق
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر بافق را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر بافق انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر بافق ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر بافق را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.