پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر نهبندان

مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه کاردانش ابتکار شوسف
کاردانش ابتکار شوسف
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فنی و حرفه‌ای حجاب شوسف 2
فنی و حرفه‌ای حجاب شوسف 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فنی و حرفه‌ای فدک
فنی و حرفه‌ای فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فنی و حرفه‌ای علوی شوسف 2
فنی و حرفه‌ای علوی شوسف 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید رجائی
فنی و حرفه‌ای شهید رجائی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه حضرت علی اصغر
حضرت علی اصغر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید موذن سمافات
شهید موذن سمافات
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید منتظری سلاخان
شهید منتظری سلاخان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید مقری دهک
شهید مقری دهک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید کلانتری همند
شهید کلانتری همند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید کبریایی گوند
شهید کبریایی گوند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید کاوه
شهید کاوه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید قانونی خونیک سفلی
شهید قانونی خونیک سفلی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید قاضی طباطبایی
شهید قاضی طباطبایی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید قاسمی اول شاهتوت
شهید قاسمی اول شاهتوت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید عابدینی طارق
شهید عابدینی طارق
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید شیرودی شیرشتر
شهید شیرودی شیرشتر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید سهراب صالحی سلطان آبادبیچند
شهید سهراب صالحی سلطان آبادبیچند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید سموری دغال
شهید سموری دغال
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید سعیدی
شهید سعیدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید رضا زارعی محمدآباد بیچند
شهید رضا زارعی محمدآباد بیچند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید رستمی شورک
شهید رستمی شورک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید رجائی توتسک
شهید رجائی توتسک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید ذوالقدر چهارفرسخ
شهید ذوالقدر چهارفرسخ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید خوشکردارخونیک علیا
شهید خوشکردارخونیک علیا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید خوش خلق کلپ
شهید خوش خلق کلپ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید حسینی حسین آبادسیدال
شهید حسینی حسین آبادسیدال
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید حسین اردونی آبله
شهید حسین اردونی آبله
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید آیت علی رئیس
شهید آیت علی رئیس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید آسکتی خوانشرف
شهید آسکتی خوانشرف
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید آتشدست شوسف
شهید آتشدست شوسف
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهید احمد اردنی افضل آباد
شهید احمد اردنی افضل آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهدای گمنام پنهانی کوه بالا
شهدای گمنام پنهانی کوه بالا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهدای چاه شولک
شهدای چاه شولک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شفق کوجینگ
شفق کوجینگ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه سلمان ابراهیم آباد
سلمان ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه سعادت سهل آباد
سعادت سهل آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه سرداران شهید
سرداران شهید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه زینب
زینب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه زهد زهاب
زهد زهاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه رسالت گرم تمام ده
رسالت گرم تمام ده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه راه هدایت حاجی آباد
راه هدایت حاجی آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه دیانت دره کوران
دیانت دره کوران
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه دوازده فروردین بمبور
دوازده فروردین بمبور
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه دوازده بهمن حیدرآباد
دوازده بهمن حیدرآباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه نسترن کجی
نسترن کجی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فلاح شندمعصومه
فلاح شندمعصومه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه فردوس گله چاه
فردوس گله چاه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهیدان زنگویی زهری
شهیدان زنگویی زهری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه شهدای بانک سپه
شهدای بانک سپه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه راه دانش خواجه دشتی
راه دانش خواجه دشتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه خردخونیک خسروآباد
خردخونیک خسروآباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه حمایتی هجرت طبسین علیا
حمایتی هجرت طبسین علیا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه حمایتی نبوت خواجه دوچاهی
حمایتی نبوت خواجه دوچاهی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه حمایتی صیاد شیرازی روستای غنی شاعر
حمایتی صیاد شیرازی روستای غنی شاعر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
مدرسه حمایتی شهیدسموری دغال
حمایتی شهیدسموری دغال
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی نهبندان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر نهبندان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر نهبندان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر نهبندان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر نهبندان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.