شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر بابل

مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابل
مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابل
مدرسه کاردانش دکترحسابی
کاردانش دکترحسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابل
مدرسه کاردانش خضراء
کاردانش خضراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابل
مدرسه کاردانش شهید احمد سمنانی
کاردانش شهید احمد سمنانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران بابل
مدرسه حرفه ای دانش وفن
حرفه ای دانش وفن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابل
مدرسه شفيع زاده
شفيع زاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران بابل
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه عبداله اسلامی
عبداله اسلامی
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه فلاح
فلاح
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه محمد رسول اله روشن آباد
محمد رسول اله روشن آباد
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه 13 آبان
13 آبان
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه 22 بهمن پایین احمد چاله پی
22 بهمن پایین احمد چاله پی
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه اسلام آباد
اسلام آباد
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه امام موسی صدر درازکلا
امام موسی صدر درازکلا
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه آزادی سیاهکلا محله
آزادی سیاهکلا محله
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه بهشت آیین بیشه سر
بهشت آیین بیشه سر
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهدای گنج افروز
شهدای گنج افروز
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهدای هریکنده
شهدای هریکنده
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهدای هویزه
شهدای هویزه
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید سماکوش درونکلا
شهید سماکوش درونکلا
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه علی اصغر فامیلی
علی اصغر فامیلی
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه عصمتیه
عصمتیه
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه بوعلی
بوعلی
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه امام موسی صدر دراز کلا
امام موسی صدر دراز کلا
دخترانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه فلاح
فلاح
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه محمد رسول اله روشن آباد
محمد رسول اله روشن آباد
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه مهد دانش
مهد دانش
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه 13 آبان
13 آبان
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه 22 بهمن پایین احمد چاله پی
22 بهمن پایین احمد چاله پی
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه اسلام آباد
اسلام آباد
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه آزادی سیاهکلا محله
آزادی سیاهکلا محله
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه بهشت آیین بیشه سر
بهشت آیین بیشه سر
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهدای گنج افروز
شهدای گنج افروز
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهدای هریکنده
شهدای هریکنده
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهرک اسلام
شهرک اسلام
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید سماکوش درونکلا شرقی
شهید سماکوش درونکلا شرقی
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید صالحی درزیکلا آخوندی
شهید صالحی درزیکلا آخوندی
پسرانه - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید مظفرامانی مرزیکلا
شهید مظفرامانی مرزیکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید مطلب احمدی رمنت
شهید مطلب احمدی رمنت
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید مدرس گرجی آباد
شهید مدرس گرجی آباد
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید محمد منتظری بیجی کلا
شهید محمد منتظری بیجی کلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید محمد قاسمی علمدار
شهید محمد قاسمی علمدار
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید محسن احمدپورترک محله
شهید محسن احمدپورترک محله
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید مجید سیلاخوری کاردگرکلا
شهید مجید سیلاخوری کاردگرکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید گنجعلی محمدجانی پایین سرست
شهید گنجعلی محمدجانی پایین سرست
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید کیانژاد تجنک
شهید کیانژاد تجنک
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید کبودتبارریک چشمه
شهید کبودتبارریک چشمه
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید کاشانی اله چال
شهید کاشانی اله چال
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید قرنی سیادرکا
شهید قرنی سیادرکا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید قربانی آهنگرکلا
شهید قربانی آهنگرکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید فهمیده مرزون آباد
شهید فهمیده مرزون آباد
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید علیرضاوثوقی
شهید علیرضاوثوقی
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید طهماسب نژادمتیکلا
شهید طهماسب نژادمتیکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید طاهری ابوالحسن کلا
شهید طاهری ابوالحسن کلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید طالشیان
شهید طالشیان
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید شیخ فضل اله نوری چمازکلا
شهید شیخ فضل اله نوری چمازکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید شکری
شهید شکری
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید سیدرسول رمضان نیاطلوت
شهید سیدرسول رمضان نیاطلوت
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید سیدحسین مقیمی
شهید سیدحسین مقیمی
نامشخص - دبستان مازندران بابل
مدرسه شهید سبزعلی داودی زاهدکلا
شهید سبزعلی داودی زاهدکلا
نامشخص - دبستان مازندران بابل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر بابل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر بابل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر بابل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر بابل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.