یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جغتای

مدرسه فرشتگان یاسین
فرشتگان یاسین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه یادگار امام (ره)
یادگار امام (ره)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه هدایت زرقان
هدایت زرقان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه ولایت ده امام
ولایت ده امام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه نوید کهنه
نوید کهنه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه نرجس ابوچناری
نرجس ابوچناری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه محبت ابویسان
محبت ابویسان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه مبین
مبین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه قدس فراشیان
قدس فراشیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه عدالت حجت آباد
عدالت حجت آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه عترت ایستگاه آزادوار
عترت ایستگاه آزادوار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه صداقت زمند
صداقت زمند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید هوشیار
شهید هوشیار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید مطهری حطیطه
شهید مطهری حطیطه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید محسن جاورتنی
شهید محسن جاورتنی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید کاوه
شهید کاوه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید قندی عباس آباد
شهید قندی عباس آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید قربانلو شفیع آباد
شهید قربانلو شفیع آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید غلام رضا اناوی دستوران
شهید غلام رضا اناوی دستوران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید علیرضا جغتایی
شهید علیرضا جغتایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید علی اصغر فیض آبادی
شهید علی اصغر فیض آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید علی اصغر ابویسانی
شهید علی اصغر ابویسانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید سید عبداله سیدی زرق آبادی
شهید سید عبداله سیدی زرق آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید سید محمود آبرودی گفت
شهید سید محمود آبرودی گفت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید سید علی اصغر کهنه اله آباد
شهید سید علی اصغر کهنه اله آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید زرقانی
شهید زرقانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید ذوالفقاری
شهید ذوالفقاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید امیرزمندی
شهید امیرزمندی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید امید کهنه
شهید امید کهنه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید امامقلی ریواده
شهید امامقلی ریواده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهید احمد سامقانی
شهید احمد سامقانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهدای گلشن آباد
شهدای گلشن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهدای ده امام
شهدای ده امام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهدای حسین آباد
شهدای حسین آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه شهدای آزادوار
شهدای آزادوار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه سیادت فریمانه
سیادت فریمانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه سنائی
سنائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه سمیه محمدآباد
سمیه محمدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه سعادت زمند
سعادت زمند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه ستارگان دانش 2
ستارگان دانش 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه ستارگان دانش
ستارگان دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه سادات سیدآباد
سادات سیدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه زکریا
زکریا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه زعیم خسروشیر
زعیم خسروشیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه رسالت حجت آباد
رسالت حجت آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه رأفت 56
رأفت 56
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه حکیمه
حکیمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه حاج احمد خیراللهی
حاج احمد خیراللهی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه چاه 4 زمند
چاه 4 زمند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه جنداله اناوی
جنداله اناوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه جانباز حسن محمدآبادی
جانباز حسن محمدآبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی جغتای
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جغتای را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جغتای انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جغتای ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر جغتای را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.