دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر کوهبنان

مدرسه جوار معدن شهید چمران
جوار معدن شهید چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کوهبنان
مدرسه مرکز آموزشی امام رضا (ع)
مرکز آموزشی امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان کوهبنان
مدرسه شهید محمد حسنی
شهید محمد حسنی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه شهید آذین
شهید آذین
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه شهید دکتر مفتح
شهید دکتر مفتح
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه سید عباس هاشمی
سید عباس هاشمی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه سعدی چاه ریزو
سعدی چاه ریزو
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه سردار رشیدی
سردار رشیدی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه بیست و چهار مهر
بیست و چهار مهر
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه هزارگز
هزارگز
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه وهاب صیفوری
وهاب صیفوری
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه نرجس خاتون
نرجس خاتون
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه مهر کوهبنان
مهر کوهبنان
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه محمود محسن بیگی
محمود محسن بیگی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه فجر سلطان آباد
فجر سلطان آباد
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه علی سهرابی
علی سهرابی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه طلوع شهدای طغرالجرد
طلوع شهدای طغرالجرد
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه شهید پور رشیدی
شهید پور رشیدی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه شهید محمود توکلی
شهید محمود توکلی
نامشخص - دبستان کرمان کوهبنان
مدرسه الزهرا
الزهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه علی بن ابیطالب
علی بن ابیطالب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه شهید دکتر باهنر
شهید دکتر باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه طوبی
طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه حضرت زینب (س) خرمدشت
حضرت زینب (س) خرمدشت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه جنت
جنت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه پروین اعتصامی پابدانا
پروین اعتصامی پابدانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه بحرالعلوم
بحرالعلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمان کوهبنان
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
پسرانه - دوره اول متوسطه کرمان کوهبنان
مدرسه شهدای کوهبنان
شهدای کوهبنان
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان کوهبنان
مدرسه سردار شهید نوح مجیدی
سردار شهید نوح مجیدی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان کوهبنان
مدرسه سردار شهید زکی زاده
سردار شهید زکی زاده
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان کوهبنان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمان کوهبنان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر کوهبنان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر کوهبنان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر کوهبنان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر کوهبنان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.