دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر روانسر

مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه روانسر
مدرسه کشاورزی خوشه های زرین
کشاورزی خوشه های زرین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید خرمی
شهید خرمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه روانسر
مدرسه یوسف صدیق زالو آب
یوسف صدیق زالو آب
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه هلال
هلال
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه هفده شهریور شاهو
هفده شهریور شاهو
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه هجرت سرابیان
هجرت سرابیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه ولایت جبرآباد
ولایت جبرآباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه وحدت تپه رش
وحدت تپه رش
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه وارثین
وارثین
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مهاجر
مهاجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مرسل چقاشکره
مرسل چقاشکره
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مرسل
مرسل
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مدثر باکلانی
مدثر باکلانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه فلسطین مسکین آباد
فلسطین مسکین آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه فلسطین ده لیلی
فلسطین ده لیلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه فطرت الیاسی
فطرت الیاسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه فدائیان اسلام
فدائیان اسلام
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه طلیعه دهچراغ
طلیعه دهچراغ
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه طلوع حسن آباد شله
طلوع حسن آباد شله
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شیخ محمود شلتوت
شیخ محمود شلتوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شیخ فضل ا... نوری
شیخ فضل ا... نوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شیخ محمد عبده
شیخ محمد عبده
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شیخ رسول
شیخ رسول
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید ناصر کاظمی
شهید ناصر کاظمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید نادر احمدی
شهید نادر احمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید محمد صیادی زاده
شهید محمد صیادی زاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید عبدالکریم محمدی
شهید عبدالکریم محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید باهنر ده سرخ
شهید باهنر ده سرخ
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید حبیب محمدی
شهید حبیب محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید رحیمی شاهو
شهید رحیمی شاهو
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید رجائی قلعه کهنه
شهید رجائی قلعه کهنه
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهدای 7 تیر
شهدای 7 تیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شهدای کانی شریف
شهدای کانی شریف
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شوق
شوق
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه سید طاهر هاشمی
سید طاهر هاشمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی
سید جمال الدین اسدآبادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه سعدی قلعه زکریا
سعدی قلعه زکریا
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه زاگرس
زاگرس
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
مدرسه دکتر چمران
دکتر چمران
نامشخص - دبستان کرمانشاه روانسر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر روانسر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر روانسر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر روانسر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر روانسر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.